Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Search Dental Tribune

Zprávy
Zobrazit vše
Objemové změny kolagenního xenoštěpu při 3D rekonstrukci atrofované horní čelisti

Zavádění dentálních implantátů je stále častěji využívanou metodou náhrady chybějících zubů. Náhrady nesené implantáty je možné ...

uložit
Neuroinflamace (záněty nervů): možná souvislost mezi parodontitidou a depresí

Těžká parodontitida i deprese jsou závažnými stavy s velkým množstvím rizikových faktorů a symptomů, které celosvětově postihují ...

uložit
Augmentace sinu a současné zavedení implantátu za použití jednofázové sendvičové techniky

Distální úsek horní čelisti je tvořen extrémně tenkou bukální stěnou, s podložní trabekulární kostí s nízkým obsahem minerálů. Ztráta ...

uložit
Výstava a konference Dental World se vrací do Budapešti, aby posílila odborné znalosti stomatologických odborníků ve střední a východní Evropě

Přední dentální výstava a vzdělávací konference ve střední a východní Evropě, Dental World, se s 23. ročníkem naplánovaným na 12. až 14. ...

uložit
advertisement
Míra úspěšnosti dentálních implantátů u těžkých kuřáků. Dlouhodobá studie

Míra selhání dentálních implantátů je uváděna jako vyšší u kuřáků než u nekuřáků. Cílem studie popsané v tomto článku bylo porovnat ...

uložit
„Pacient by měl absolvovat dentální hygienu stejně často, jako navštěvuje kadeřnictví nebo kosmetiku“

Zástupce časopisu prevention hovořil s Dr. Witoldem Jurczyńskim, jedním z předních polských parodontologů a odborníkem na onemocnění parodontu a...

uložit
Role kovových nano a mikročástic v periimplantitidě

Dentální implantologie se stala základní součástí rehabilitace úst a je úzce spojena s protetickou léčbou. Cílem implantologie i protetiky je ...

uložit
advertisement
Amann Girrbach napomáhá sdílení informací

Digitalizace je nyní ve stomatologii důležitější než kdykoli předtím. Průkopník v CAD/CAM technologiích, společnost Amann Girrbach, má dlouhou...

uložit
Augmentace pomocí radixu zubu. Použití kořenů zubů v rámci ošetření při nedostatečné nabídce kosti

Ošetření při nedostatečné nabídce kosti je pro všechny implantology známou výzvou. Tato situace je problematická pro samotné zavedení ...

uložit
Tříčlenný můstek v distálním úseku na implantátech Straumann BLX s okamžitě nasazenou provizorní náhradou: kazuistika krok za krokem

Začlenění digitálních pracovních postupů do našich ošetření může přinést řadu výhod, včetně větší přesnosti a kvality výsledků. ...

uložit
Plně navigovaná implantace – efektivní řešení při nedostatku kosti

V dnešní době stále více implantujeme v místech s nedostatkem kosti pro klasickou implantaci. Nedostatek nabídky kosti často řešíme pomocí ...

uložit
AIC Europe a Nadace Andrea Bocelliho se spojily na pomoc ukrajinským uprchlíkům

AIC Europe a Nadace Andrea Bocelliho (ABF) zahájily kampaň #TogetherHasNoLimits, jejímž cílem je v průběhu celého roku a zejména během ...

uložit
Zubní technici: Chybějící článek

Když se zeptáte pacientů, kterému členu stomatologického týmu bychom měli poděkovat, mnoho z nich odpoví, že zubním lékařům nebo sestrám. A...

uložit
Sympozium je zpět – Osstem-Hiossen Meeting in Europe se bude konat na podzim

AIC Europe potvrdilo, že se jeho sympozium bude konat v Římě ve dnech 28.-29. října. Dvoudenní sympozium se bude skládat ze série přednášek ...

uložit
Technologie digitálního otiskování v současné stomatologické praxi

Dokonalost a přesnost okrajového uzávěru definitivních nepřímých náhrad může být jen tak dobrá, jak dobré jsou modely a otisky, na jejichž ...

uložit
Koncept modelace okluze a sofistikované estetiky v digitální stomatologii. O krok blíže přírodě

Cílem zubních techniků je vytvořit náhrady, které jsou v harmonii s okolními přirozenými zuby a pohyby dolní čelisti. Náhrady by se měly do ...

uložit
Digitální postupy pro plánování okluze se sekvenčním vedením u složitých klinických případů

Průměrná délka života lidské populace se již mnoho let prodlužuje, což má za následek nárůst počtu pacientů, u nichž se objevují různé ...

uložit
Vývoj pedostomatologie

Pedostomatologie tak, jak je praktikována dnes, se vyvíjela po dobu téměř 100 let. Na počátku 20. století spočívalo ošetření dětského kazu v ...

uložit
Preventivní versus reparativní stomatologie během pandemie COVID-19 a po ní

Pandemie COVID-19 obrátila svět naruby a stomatologie není výjimkou. Mnoho zubních ordinací muselo do svých postupů implementovat velké změny a ...

uložit
Čtyři dny endodoncie – ROOTS SUMMIT navazuje na svoji tradici v Praze

PRAHA, Česká republika: V roce 2020 byla konference zrušena kvůli pandemii COVID-19 a v roce 2021 se konala ve virtuální podobě. Nyní jsou ...

uložit
Dítě v ordinaci dentální hygienistky

Hlavním cílem našeho snažení v zájmu dětského pacienta ve stomatologii by měla být prevence vzniku zubního kazu a případná eliminace ...

uložit
Dentální fitness: Budoucí koncept udržitelné stomatologie

Dentální fitness je koncept moderní stomatologie zaměřený na zachování zubů a jeho cílem je udržet klinicky zdravé zuby po celou dobu života. ...

uložit

Hlavní výzvy a změny v klinické stomatologii vyplývající z pandemie

Pandemie COVID-19 má celosvětově obrovský dopad na zdravotnictví a klinická stomatologie není výjimkou. Vzhledem k povaze své práce jsou ...

uložit
Fáze před ošetřením a význam stabilní parodontální situace

Periimplantátová mukositida a periimplantitida jsou bohužel relativně často se vyskytující biologické komplikace. Periimplantátovou mukositidu ...

uložit
Společnost Henry Schein je opět na seznamu nejlépe hodnocených společností časopisu Fortune

Společnost se již čtvrtý rok po sobě umístila na prvním místě ve svém oboru MELVILLE, N.Y./USA, 2. února 2022 – Společnost Henry Schein, Inc. ...

uložit
Webinář: Nový digitální zážitek pro pacienty

Máte-li zájem zjistit, jak dále rozvíjet svou praxi díky špičkové klinické péči o pacienty, a to s předvídatelnými a opakovatelnými ...

uložit
Týden čistých zubů 2022 opět vyhlásil soutěž pro studenty

V polovině srpna 2022 se tradičně bude konat unikátní kurz Jiřího Sedelmayera Týden čistých zubů. Pokud se ho chcete zúčastnit zdarma, pak jako...

uložit
Zohlednění pacientových přání při konzultaci s využitím digitálních metod

Digitalizace ve stomatologii má velmi rychlý vývoj. Pracovní modely zhotovené bez otiskování, vytištěné na 3D tiskárně, nebo realizace ...

uložit
Přírodní látky mají v péči o orální zdraví své místo

Dr. Alex Solderer vystudoval specializační program v oboru parodontologie na univerzitě v Curychu ve Švýcarsku a ve své každodenní práci se ...

uložit
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

Řada studií hovoří o schopnosti laserů se středně silným infračerveným zářením (Er:YAG laser s vlnovou délkou 2940 nm a Er, Cr:YSGG laser s ...

uložit
Henry Schein® Orthodontics™ pořádá 6. ročník svého sympozia Annual European Carrière® Symposium v Lisabonu

Praha – 18 ledna 2022: Henry Schein® Orthodontics™, ortodontická divize společnosti Henry Schein, Inc., oznamuje, že se bude 6. ročník konat ...

uložit
Zkušenosti s výukou zubních techniků distanční formou v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Článek pojednává o přípravě a realizaci distanční výuky v oboru specializace Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady, z důvodu pandemie...

uložit
Význam čištění mezizubních prostor pro orální zdraví, celkové zdraví a kvalitu života

Nedávný výzkum ukazuje, že orální zdraví je základním předpokladem pro stav pohody člověka a kvalitu jeho života. Na dosažení celkových ...

uložit
Opětovné implantologické ošetření

Při práci s dentálními implantáty je nutno dodržovat celou řadu specifických pravidel týkajících se jak chirurgické fáze, tak fáze protetické...

uložit
advertisement
advertisement
advertisement