DT News - Czech Republic and Slovakia - Nová studie zkoumá využití 3D tisku v zubních ordinacích

Search Dental Tribune

Nová studie zkoumá využití 3D tisku v zubních ordinacích

Podle nedávné studie jsou největšími výhodami 3D tisku v zubních ordinacích vyšší efektivita a nižší náklady. (Obrázek: Sergey Ryzhov/Shutterstock)

CHICAGO, USA: Nedávná studie Americké dentální asociace (ADA) vedená formou průzkumu zjišťovala rozšíření, využití a uživatelské zkušenosti s 3D tiskem ve stomatologii. Zjistila, že ačkoli je využití 3D tisku v zubních ordinacích v současné době poměrně málo časté, ti, kteří jej zavedli, uvádějí zvýšení efektivity a snížení nákladů. Cílem studie je informovat současné uživatele o zkušenostech ostatních uživatelů a seznámit ty, kteří tuto technologii nepoužívají, s jejími potenciálními výhodami.

Studie vycházela z odpovědí 277 členů skupiny klinických hodnotitelů ADA. Zjistila, že 3D tiskárnu ve své ordinaci v současné době používá pouze 17 % ze zúčastněných zubních lékařů, z toho 67 % ji používá méně než dva roky.

„Ačkoli tento průzkum zjistil, že v současné době je využívání 3D tiskáren v soukromých ordinacích málo časté, díky efektivitě pracovních postupů a rozšiřování aplikací spojených s neustálým vývojem a pokrokem těchto technologií narůstá,“ uvedli v tiskové zprávě spoluautoři průzkumu Dr. Kevin Frazier, proděkan a profesor výplňových věd na Dental College of Georgia na Augusta University v USA, a Dr. Marta Revilla-León, ředitelka výzkumu a digitální stomatologie v Kois Center v USA. „Neuživatelé by měli i nadále tyto trendy sledovat a zvažovat začlenění 3D tisku do svých ordinací.“

Mezi nejčastější způsoby využití 3D tiskárny patřilo doplnění nebo vylepšení jiných digitálních technologií, kontrola pracovních postupů, zvýšení efektivity, využití stávajících digitálních dovedností nebo postupů a snížení nákladů nebo zkrácení doby výroby.

Co se týče využití, téměř polovina uživatelů uvedla, že 3D tiskárnu používá pro 25 % svých případů měsíčně, a to hlavně za účelem výroby diagnostických modelů (62 %), následované výrobou dlah a okluzních aparátů (50 %) a dále pak chirurgických šablon (48 %). Nejčastější problémy, které se vyskytly při 3D tisku, se týkaly softwaru a selhání tisku.

Z 83 % respondentů, kteří 3D tiskárny nepoužívají, jich 44 % uvedlo jako důvod využívání laboratoře, 39 % vysoké pořizovací náklady a 34 % dojem nedostatečného přínosu. 21 % z těch, kteří 3D tisk nevyužívají, investici do 3D tiskárny zvažuje a 35 % zvažuje absolvování školení.

„3D tisk byl pro tento průzkum zvolen, protože byl jedním ze čtyř hlavních témat ze seznamu „horkých“ nebo „nových“ trendů ve stomatologii, a chtěli jsme vědět, jak naši kolegové reagují na pokroky v technologii 3D tisku, které vedly k rozšíření aplikací pro praxi,“ poznamenali doktoři Frazier a Revilla-León.

Celou studii naleznete zde.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement