DT News - Czech Republic and Slovakia - Onemocnění parodontu zhoršuje chronickou obstrukční plicní nemoc

Search Dental Tribune

Onemocnění parodontu zhoršuje chronickou obstrukční plicní nemoc

Nedávná studie zjistila, že bakterie spojené s onemocněním parodontu podporují chronickou obstrukční plicní nemoc. (Obrázek: Andrey_Popov/Shutterstock.)
Dental Tribune CZ/SK

Dental Tribune CZ/SK

Po. 10 června 2024

uložit

Čcheng-tu, Čína: Výzkum prokázal souvislost mezi závažným onemocněním parodontu a progresí chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Specifika toho, jak tato souvislost ovlivňuje imunitní systém, však dosud nejsou zcela objasněna. Nový pohled na toto téma přináší nová studie, která uvádí, že buňky imunitního systému hrají klíčovou roli v mikrobiálním spojení mezi CHOPN a onemocněním parodontu.

Vědci z čínské univerzity v Sichuanu zjistili, že bakterie spojené s onemocněním parodontu podporují CHOPN prostřednictvím aktivace dvou typů buněk imunitního systému: T-lymfocytů gama-delta (γδ), bílých krvinek, které mohou rychle reagovat na infikované nebo rakovinné buňky, a makrofágů M2, bílých krvinek, které pomáhají hojit rány a snižovat zánět. Věří, že zaměření se na tento konkrétní mechanismus by mohlo přinést inovativní přístupy k prevenci a léčbě CHOPN.

„Zlepšením terapie parodontu a zaměřením se na inhibici γδ T buněk a makrofágů M2 bychom mohli lépe kontrolovat progresi CHOPN,“ uvedl v tiskové zprávě spoluautor studie Dr. Boyu Tang, mikrobiolog ze západočínské stomatologické nemocnice při Sichuanské univerzitě.

CHOPN je celoživotní onemocnění, které nelze vyléčit. Podle Světové zdravotnické organizace je šestou nejčastější příčinou úmrtí na světě. V zemích s vyššími příjmy obyvatel přispívá k CHOPN především kouření tabáku, zatímco v zemích s nízkými a středními příjmy je vedle kouření tabáku dalšími hlavním rizikovým faktorem také znečištění ovzduší v domácnostech.

Předchozí studie ukázaly, že Porphyromonas gingivalis hraje důležitou roli při vzniku onemocnění parodontu. Čínští vědci prokázali, že tato bakterie může zhoršovat progresi CHOPN. V jednom ze svých experimentů infikovali bakterií P. gingivalis myši, u kterých vyvolali CHOPN, a zjistili, že to vedlo k horší progresi CHOPN ve srovnání s myšmi, které měly pouze CHOPN. Další pokus ukázal, že když byly myši orálně vystaveny P. gingivalis, bakterie se přesunuly do jejich plicní tkáně a infikovaly ji. To vedlo k výrazné změně plicní mikrobioty. Další pozorování odhalila, že parodontitida podpořila expanzi imunitních buněk v plicní tkáni.

V dalším experimentu se vědcům podařilo prokázat, že P. gingivalis může aktivovat imunitní buňky, a tím podpořit jejich schopnost produkovat cytokiny spojené se zhoršováním CHOPN.

V současné době probíhají další studie na lidských subjektech, které by měly tyto výsledky potvrdit. Vědci plánují nábor pacientů s CHOPN i parodontálním onemocněním s nabídkou léčby parodontitidy. Poté by porovnali funkci plic a počet imunitních buněk účastníků před léčbou a po ní.

„Naše zjištění by mohlo vést k potenciální nové strategii léčby CHOPN,“ uvedla jedna z autorek studie Jia Li.

Studie s názvem „Periodontitis aggravates COPD through the activation of γδ T cell and M2 macrophage“ byla publikována online 12. ledna 2024 v časopise mSystems.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement