Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Bakterie periodontálních onemocnění pravděpodobně řídí průběh Alzheimerovy choroby

LOUISVILLE, KY, USA: Nová studie ukázala, že Porphyromonas gingivalis, bakterie obvykle spojovaná s chronickým periodontálním onemocněním, má nepříznivý dopad na Alzheimerovu chorobu.

Článek podrobně líčí, jak vědci nalezli P. gingivalis v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Dr. Jan Potempa, profesor a vědec z Univerzity v Louisville, oddělení orální imunologie a infekčních chorob, byl členem mezinárodního týmu vědců vedených Cortexyme, což je farmaceutická společnost vyvíjející léky zmírňující průběh Alzheimerovy choroby a jiných degenerativních oenmocnění.

Podle Potempa, přestože již existovaly náznaky toho, že infekční činitelé mají vliv na vznik a vývoj Alzheimerovy choroby, nebyly důkazy týkající se přesných příčin přesvědčivé. „Nyní již máme silné důkazy spojující P. gingivalis a Alzheimerovu chorobu, je však zapotřebí udělat další výzkumy, než bude P. gingivalis jednoznačně možné považovat za příčinu Alzheimerovy choroby,“ vysvětlil Potempa. „Ještě pozoruhodnějším aspektem této studie je zjištění potenciálu pro určitou třídu molekulární léčby zaměřenou na hlavní faktory virulence, pokud jde o změnu průběhu Alzheimerovy choroby, které jsou nejspíše epidemiologicky a klinicky spojené s periodontitidou,“ pokračoval.

U pokusných zvířat vedla infekce P. gingivalis ke kolonizaci mozku a zvýšené produkci amyloidu beta (Aβ) – složky amyloidních plaků obvykle spojovaných s Alzheimerovou chorobou. Výzkumný tým také objevil v neuronech pacientů s Alzheimerovou chorobou pro organismus toxické enzymy, nebo gingipainy. Gingipainy jsou vylučovány a přesouvány na vnější povrchy bakteriálních membrán a bylo prokázáno, že způsobují v různých buňkách toxicitu P. gingivalis.

K blokování neurotoxicity vyvolané P. gingivalis navrhl Cortexyme řadu léků s malými molekulami zaměřenými konkrétně na gingipainy P. gingivalis. Během předklinických testů vědci prokázali, že inhibice sloučeniny COR388 vedla ke snížení obsahu bakterií v propuknuté mozkové infekci způsobené P. gingivalis, blokovala produkci Aβ42, snížila neurozánět a ochránila neurony v hipokampu.

V říjnu 2018 oznámila společnost Cortexyme na 11. konferenci klinických testů k Alzheimerově chorobě výsledky z fáze 1b klinických testů COR388. COR388 vykazovalo pozitivní trendy v několika kognitivních testech u pacientů s Alzheimerovou chorobou a Cortexyme plánuje zahájit v roce 2019 druhou a třetí fázi klinických testů s COR388 u pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou.

Studie s názvem „Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors“ byla zveřejněna v lednovém vydání časopisu Science Advances.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International