Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Zubní hygiena může být klíčová pro onemocnění lupusem

By Dental Tribune International
February 12, 2019

OKLAHOMA CITY, USA: Dobrá orální hygiena může předejít mnoha onemocněním, včetně zánětu dásní, cukrovky a hypotenze. Nové výzkumy naznačují, že může také znamenat rozdíl v prevenci a léčbě lupusu. Ve studii se vědci zaměřili na bakterie, které se běžně vyskytují v ústech a které byly již dříve přiřazeny onemocněním dásní.

Vědci z Oklahoma Medical Research Foundation Dr. Umesh Deshmukh a Dr. Harini Bagavantová našli spojení mezi onemocněním dásní a lupusem, což je autoimunitní onemocnění, které postihuje přibližně 1,5 milionu Američanů.

„Naše zjištění přináší jednoduchou zprávu, že pokud je zajištěna dobrá péče o zuby, mají pacienti dobrou šanci očekávat méně závažný průběh onemocnění,“ řekla Bagavantová. „Při dalším výzkumu bychom mohli zjistit, zda má dobré orální zdraví potenciál pomáhat v předcházení těmto onemocněním.“

K tomu dodává: „Naše studie ukazuje, že u pacientů, kteří byli vystaveni bakteriím způsobujícím onemocnění dásní, se projevuje vyšší aktivita lupusu. Očekáváme proto, že zdánlivě malá změna, jako je pravidelné čištění zubů kartáčkem a zubní nití, by mohla být prospěšná pro pacienty, kteří již užívají mnoho silných léků, a to tak, že jim umožní upravit léčbu a užívat pak méně léků nebo snížit dávku účinné látky.“

Deshmukh uvedl, že nová zjištění poskytují silný argument pro zlepšení péče o zuby u pacientů s lupusem jako doplněk tradiční léčby. Výzkum by mohl rovněž vést k novým metodám včasného odhalení onemocnění.

Zdůraznil, že uvedené poznatky by mimo lupusu mohly mít i další zdravotní vlivy. „Špatné orální zdraví může přispět k řadě onemocnění,“ řekl Dr. Deshmukh. „Péče o zuby vám kromě jiného může pomoci vyhnout se diabetu prvního typu, kardiovaskulárním onemocněním či revmatoidní artritidě.“

Studie pod názvem „Antibodies to periodontogenic bacteria are associated with higher disease activity in lupus patients“ („Protilátky proti parodontogenním bakteriím jsou spojeny se zvýšenými projevy onemocnění u pacientů s lupusem“) byla publikována v elektronickém vydání časopisu Clinical and Experimental Rheumatology dne 25. června 2018.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International