Dlouhodobá studie zkoumá rizikové faktory pro krátké zubní implantáty

Search Dental Tribune

Dlouhodobá studie zkoumá rizikové faktory pro krátké zubní implantáty

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
V dlouhodobé studii vědci zaznamenali vysokou míru udržení krátkých zubních implantátů. (Foto: DenDor/Shutterstock)

Čt. 26 září 2019

save

ANKARA, Turecko: Použití standardních zubních implantátů se stalo široce akceptovanou metodou ošetření u zcela nebo částečně bezzubých pacientů. V případě závažných alveolárních resorpcí však není možné použití implantátu standardní délky bez dodatečného chirurgického zákroku. V takových případech je možnost použití krátkých implantátů považována za velký přínos pro implantologii. Nedávná studie však nyní odhalila rizikové faktory pro udržení krátkých implantátů.

Cílem studie, provedené ve spolupráci univerzity Ankara Yildirim Beyazit v Ankaře, univerzity Cumhuriyet University v Sivas v Turecku a soukromé zubní ordinace v Ankaře, bylo zjistit různé rizikové faktory, související s implantáty i pacienty, podílející se na dlouhodobé úspěšnosti krátkých dentálních implantátů. Prostřednictvím retrospektivního přehledu ze tří center byly shromážděny informace o pacientech, týkající se demografických proměnných, jako jsou kouření, anamnéza periodontitidy či systémových onemocnění a medikace. Kromě toho byly shromážděny informace týkající se parametrů umístěných krátkých implantátů, včetně výrobce implantátu, jeho tvaru, anatomického umístění, průměru a délky a typu zavedení.

Pro účely statistické analýzy byly použity univariační regresní modely ve vztahu jak k implantátům tak pacientům. Celkem bylo zkontrolováno 460 krátkých implantátů, v délkách od 4 do 9 mm, použitých u 199 pacientů a sledovaných až po dobu devíti let. Míra zachování krátkých implantátů byla 95,86 procenta a 92,96 procenta a úspěšnost 90,00 procenta a 83,41 procenta, hodnoceno vzhledem k počtu implantátů a zúčastněných pacientů. Periimplantitida byla hlášena jako příčina selhání krátkého zubního implantátu v 73,91 % případů. Univariační regresní modely odhalily nižší úspěšnost při implantaci u ženského pohlaví. Kromě toho bylo zjištěno, že kouření a periodontitida v anamnéze mají významný negativní vliv na přijetí krátkých implantátů, posuzováno ve vztahu k implantátům i pacientům.

Tyto výsledky podporují použití krátkých implantátů jako předvídatelné možnosti dlouhodobé léčby. Kouření a periodontitida v anamnéze jsou však považovány za potenciální rizikové faktory pro úspěšnost krátkých implantátů. Podle vědců jsou tyto výsledky v souladu se závěry jiných dlouhodobých studií.

Studie pod názvem „Risk factors associated with short dental implant success: A long-term retrospective evaluation of patients followed up for up to 9 years“ („Rizikové faktory spojené s přijetím krátkého zubního implantátu: Dlouhodobé retrospektivní hodnocení pacientů sledovaných po dobu až 9 let“), byl zveřejněn online v časopisu Brazilian Oral Research dne 11. dubna 2019.

advertisement
advertisement