DT News - Czech Republic and Slovakia - Zubní lékaři se musí připravit na ošetření rostoucího počtu starších pacientů s „komplikovanou anamnézou“

Search Dental Tribune

Zubní lékaři se musí připravit na ošetření rostoucího počtu starších pacientů s „komplikovanou anamnézou“

Zubní lékaři se musí připravit na ošetření rostoucího počtu starších pacientů s „komplikovanou anamnézou“. (Obrázek: Shutterstock / DenisProduction.com.)
Dental Tribune CZ/SK

Dental Tribune CZ/SK

Pá. 5 dubna 2024

uložit

„Vzhledem k vývoji sociodemografických charakteristik pacientů musí být zubní lékaři lépe vybaveni k rozpoznávání příznaků systémových onemocnění v ústní dutině a k bezpečnému ošetřování starších pacientů,“ říká profesorka Noha Seoudiová z The College of Medicine and Dentistry (CoMD).

Profesorka Seoudi, vedoucí kurzu MSc in Clinical and Diagnostic Oral Sciences in Oral Medicine at The College of Medicine and Dentistry, vysvětluje, že zlepšení zdravotní péče je nutné v souvislosti s rostoucí kohortou starších pacientů, kteří přicházejí do zubních ordinací se složitější anamnézou. „Tím, že naučíme zubní lékaře včas odhalit systémová onemocnění prostřednictvím rozpoznání jejich orálních příznaků a zahájíme multidisciplinární přístup k řešení těchto případů, můžeme zlepšit výsledky terapie pacientů a pomoci jim vést kvalitnější život.“

Názor profesorky Seoudi podporuje značné množství publikovaných výzkumů, které zdůrazňují souvislosti mezi zdravím ústní dutiny a systémovými onemocněními¹. Nedávno publikovaná práce² totiž zdůrazňuje, že ústní hygiena by měla být považována za jeden ze „základních kamenů péče o ústní zdraví starších pacientů z hlediska prevence i léčby.“

Kromě řešení tohoto aktuálního a důležitého problému nabízí jedinečný program MSc Clinical and Diagnostic Oral Sciences in Oral Medicine společnosti CoMD, který představuje 180kreditní magisterský kurz, studentům zubního lékařství bezkonkurenční flexibilitu ohledně přizpůsobení studia v termínech a délce. Tento program 7. úrovně lze studovat jako jednoletý prezenční kurz nebo dvouletý na částečný úvazek, či prostřednictvím kombinovaného vzdělávání.

„V kombinované verzi programu se studentům přizpůsobujeme formou večerní a víkendové výuky, a navíc nabízíme online přístup ke všem studijním zdrojům,“ dodává profesorka Seoudi. „Program 7. úrovně slouží jako stavební kámen pro posílení kariéry odborníků z praxe. Po dokončení magisterského studia mohou pokračovat v doktorském (Ph.D.) studiu a případně budovat svou akademickou kariéru. Stejně tak budou vybaveni rozšířenými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní ucházet se o místa školitelů, ať už ve Velké Británii, nebo v jejich domovské zemi, pokud pocházejí ze zámoří,“ říká profesorka Seoudi.

Kurz vybaví studenty teoretickými znalostmi a odbornými znalostmi, které potřebují k tomu, aby mohli s jistotou diagnostikovat a zvládnout nejnáročnější orální symptomy systémových onemocnění. Je veden renomovanými mezinárodními akademiky a odborníky, kteří učí zubní lékaře, jak efektivně aplikovat teorii do praxe v bezpečném výukovém prostředí. Zahrnuje kombinaci přednášek, seminářů a praktických workshopů (kombinovaný a prezenční kurz) s využitím pokročilých klinických scénářů a simulací, jakož i moderních způsobů výuky medicíny založené na důkazech a řešení problémů.

Studenti mají také možnost diskutovat se svými kolegy z jiných kurzů, což jim poskytuje multidisciplinární přístup a schopnost rozvíjet správný úsudek založený na důkazech.

Studium MSc v klinických a diagnostických orálních vědách v orální medicíně zahrnuje:

Čtyři klinické moduly:

1. Hlavní modul: Orální medicína a orální patologie
2. Pokročilý modul: Orální medicína
3. Modul imunologie a infekce
4. Volitelný modul

Tři výzkumné moduly:

1. Metodika výzkumu I
2. Metodika výzkumu II
3. Výzkumná disertační práce

Všechny moduly lze studovat samostatně. Kromě toho lze tři obory klinických a diagnostických orálních věd kombinovat v tříletém magisterském programu na plný úvazek: Pokročilé klinické a diagnostické orální vědy. Tento kurz poskytne studentům rozšířené znalosti a dovednosti v oblasti orální medicíny, orální mikrobiologie a kontroly dentálních infekcí spolu s rozsáhlými výzkumnými zkušenostmi. To může otevřít několik cest pro klinickou akademickou kariéru.

1https://www.mdpi.com/2076-3417/12/22/11583
2https://www.mdpi.com/2076-3417/12/22/11718

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement