DT News - Czech Republic and Slovakia - Na co se zaměřit při výběru nové zubní soupravy

Search Dental Tribune

Na co se zaměřit při výběru nové zubní soupravy

Libor Kokšal – redakce časopisu StomaTeam

Libor Kokšal – redakce časopisu StomaTeam

Čt. 28 listopadu 2019

uložit

V podstatě každý zubní lékař, případně dentální hygienistka, pracující ve své vlastní ordinaci, několikrát za svoji praxi řeší otázku pořízení nové zubní soupravy. Že se rozhodně nejedná o snadný a v krátkém čase realizovatelný úkol, potvrdí jistě většina z vás. V následujícím sdělení se budeme věnovat některým atributům a parametrům důležitým z uživatelského hlediska, které byste měli mít na zřeteli při výběru nové zubní soupravy pro vaši další praxi.

Na našem dentálním trhu je velice pestrá a v některých ohledech až nepřehledná nabídka zubních souprav. Pokud byste chtěli vyhledávat zubní soupravy prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů (Google, Seznam ad.), strávíte u takové činnosti bezesporu mnoho hodin, abyste vyhledali alespoň základní skupinu produktů a jejich distributorů v naší zemi. Dostat se však k opravdu relevantním informacím o vlastnostech, možnostech nebo parametrech těchto zubních souprav, abyste si zároveň následně mohli udělat nějaký svůj první předvýběr, je otázkou dalších pár hodin vyhledávání a třídění srovnatelných dat a informací. Co s tím? Jak ušetřit tu spoustu času?

Již v roce 2013 jsme spustili do provozu internetový portál DentalChoice.cz (www.dentalchoice.cz). Zde naleznete kdykoli a odkudkoli tematicky řazené přehledy produktů, ve kterých jsou zastoupeny stěžejní produkty (často převážná většina) dostupné na našem dentálním trhu. Velice zásadní výhodou je však skutečnost, že u všech produktů v rámci každého konkrétního přehledu naleznete vždy veškeré informace a parametry seřazené dle jednotného systému dotazování výrobců či prodejců těchto produktů. Velice snadno si tak můžete až tři produkty najednou přidat do porovnání a toto si následně zobrazit či dále exportovat.

Novinkou podzimu 2019 na portálu DentalChoice.cz je přidání funkce vyžádané cenové nabídky k vybraným zubním soupravám prostřednictvím jediného tlačítka. S návštěvou portálu DentalChoice.cz tak máte před sebou perfektní srovnávač produktů téže kategorie s možností velice efektivního vytvoření vašeho předvýběru optimální zubní soupravy pro vaši další praxi. Vedle zubních souprav zde naleznete ještě dalších 55 tematických přehledů produktů, takže možnost výběru je rozhodně značná. K většině online interaktivních přehledů jsme současně vydali také tištěné a elektronické katalogy Dental Choice, které jsou stále dostupné ke stažení za zmíněném webu.

Ovšem zpět k zubním soupravám. Vlastnosti a parametry, které každý z vás preferuje, jsou značně individuální. Pro některé uživatele je barva čalounění nebo dalších částí soupravy naprosto zásadní otázkou. Pro jiného uživatele je to především specifická či nadstandardní výbava na přání v ohledu na jeho specializaci nebo oblast využití zubní soupravy. Existuje však mnoho atributů a parametrů, které jsou pro výběr optimální zubní soupravy pro vaši praxi společné.

Obecně je jako zásadní atribut považována již zmíněná nabídka nejen barevných kombinací čalounění a dalších prvků zubní soupravy, ale také výběr materiálů (vrchních i vnitřních) a způsob zpracování čalounění křesla. Vedle dokonalého sladění zubní soupravy s celým interiérem ordinace je důležitý také komfort pro pacienty. Neméně důležitým atributem je také uspořádání soupravy ve smyslu konstrukčního řešení (souprava nesená křeslem, stacionární souprava, souprava nesoucí křeslo apod.) nebo ve smyslu stranového uspořádání pro ošetřujícího praváka nebo naopak leváka. Zdaleka ne každá zubní souprava umožňuje uživatelskou změnu z uspořádání pro praváka na upořádání pro leváka. Třeba v případě využití jedné zubní soupravy pro více ošetřujících u sdílené ordinace může být tento atribut velmi důležitý.

Co se týče křesla soupravy, je důležité brát v potaz nejnižší a nejvyšší polohu křesla, a to v ohledu na ošetřování dětských nebo např. hendikepovaných pacientů, ale také z důvodu ergonomie vaší práce. Podstatným parametrem je také maximální nosnost křesla, která může být v některých případech limitující pro ošetřování pacientů s vyšší tělesnou hmotností přesahující tuto hodnotu. Některá křesla nabízejí možnost ošetřování pacienta vsedě nebo snazší nasedání na křeslo díky sklápěcí opěrce nohou, anebo sofistikovaně vyvinutý pohyb mechanismu křesla, který eliminuje „svlékací efekt“ při změně polohy vsedě do polohy vleže. Většina z vás jistě ocení co nejsnazší, intuitivní ale také ergonomicky řešené funkce ovládání křesla. Často zmiňovanou nebo vyhledávanou funkcí je také možnost rychlého nastavení křesla do tzv. Trendelenburgovy polohy prostřednictvím přímé volby na ovládání soupravy.

Pro většinu z vás je dále velice zásadní řešení nástrojového stolku lékaře a asistentky, a to nejen po stránce počtu aktivních nástrojů pro ošetřujícího, uspořádání hadic nástrojů (horní (bičové) vedení, spodní či zásuvné vedení) nebo dostupné nabídky jednotlivých nástrojů, ale také po stránce ovládacích prvků v podobě tlačítek přímé volby, přednastavení nebo integrovaných dotykových displejů apod. Důležitou roli hraje také koncepce plivátkového bloku soupravy. Vedle designu a použitých materiálů samotného plivátka je zde také otázka jeho otáčení pro snazší přístup pacienta.

Velice důležitými vlastnostmi zubní soupravy jsou také parametry systémů dezinfekce vnitřních rozvodů vody, řešení hygieny odsávacího systému nebo dezinfekce a hygieny povrchů a odnímatelných částí soupravy.

Je dobré vědět, jaké možnosti multimediálních a dalších funkcí či možností připojení externích zařízení, jako jsou např. intraorální kamery, lékařské monitory apod. zubní souprava nabízí. V neposlední řadě, jakkoli uvedené na posledních pozicích přehledů na portálu DentalChoice.cz, jsou také informace o záruční době a podmínkách záruky každé zubní soupravy, stejně jako informace o nabídce roční servisní sady v rámci péče dodavatele o vaši zubní soupravu.

Nedílnou součástí zubních souprav jsou také operační lampy. Na našem trhu se dnes setkáte s OP lampami v koncepci s halogenovým zdrojem osvětlení nebo čím dál častěji se zdrojem LED. Klíčovými atributy OP lamp zubních souprav je nejen volba zdroje osvětlení, ale také nabízená intenzita osvětlení operačního pole, nabízená hodnota (hodnoty nebo rozsah) teploty chromatičnosti, ale také funkce umožňující práci s fotokompozitními materiály, funkce automatického zapnutí či vypnutí a další.

Individuálních hledisek nebo konkrétních parametrů či úrovně výbavy zubní soupravy, kterou pro svoji práci preferujete, je bezesporu mnoho a u každého z vás se jistě budou lišit. V tomto sdělení jsme vám uvedli několik z uživatelského hlediska zásadních vlastností či parametrů zubních souprav, na které je dle našeho názoru důležité se zaměřit při výběru optimálního produktu a konfigurace pro vaši praxi. Váš výběr, resp. předvýběr vám velice zásadně usnadní portál DentalChoice.cz, kde můžete nově získat také nezávazné cenové nabídky jednotlivých distributorů zubních souprav. Přejeme vám hodně zdaru a také štěstí při výběru té nejlepší zubní soupravy pro vaši další praxi.

Publikováno: StomaTeam 6/2019

Štítky:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement