DT News - Czech Republic and Slovakia - AI a ChatGPT: nová studie nastiňuje, jakou roli bude hrát při utváření budoucnosti zubního lékařství.

Search Dental Tribune

AI a ChatGPT: nová studie nastiňuje, jakou roli bude hrát při utváření budoucnosti zubního lékařství.

Nová studie nastínila roli, kterou bude hrát ChatGPT při utváření budoucnosti zubního lékařství. (Obrázek: SomYuZu/Shutterstock)

Pá. 8 března 2024

uložit

ChatGPT je technologií umělé inteligence (AI), která nejmodernějšími algoritmy zpracovává přirozený jazyk a dokáže generovat text podobný lidskému mj. na základě kontextu a předchozích konverzací. Čínští vědci v nedávné studii zkoumali možné budoucí využití umělé inteligence a technologie ChatGPT v zubním lékařství.

Umělá inteligence podporuje pokrok v oblasti „digitálního zdravotnictví“ již řadu let. Aplikace vybavené umělou inteligencí byly v zubním lékařství shledány užitečnými při analýze diagnostických snímků, včetně diagnostiky zubního kazu, parodontitidy a implantitidy, a při plánování chirurgických zákroků v ústní a čelistní chirurgii. Kromě zobrazovacích dat mohou aplikace tzv. hlubokého učení (Deep Learning) využívat také analýzy zvukových dat, protože řeč je jednou z nejdůležitějších funkcí struktur ústní dutiny. Další oblastí využití je vzdělávání v oboru zubního lékařství. ChatGPT vzbudil velký zájem mezi miliony vědců a inženýrů kvůli působivé konverzační odezvě chatbota napodobující člověka. Potenciální dopad této technologie na revoluční vývoj řady technologií je však významnější. Výše zmíněný výzkumný projekt čínských vědců je zaměřen na její využití ve stomatologii.

Autoři studie naznačují, že ChatGPT posloužil jako cenný nástroj pro efektivnější výuku a analýzu interakce mezi učitelem a studentem v rámci lékařského vzdělávání. Při psaní lékařských textů může ChatGPT pomáhat, nebo je dokonce realizovat, což umožňuje efektivní dokumentaci. Kromě toho lze pomocí ChatGPT zmírnit jazykové bariéry v lékařském výzkumu nebo klinických procesech.

Dále uvádějí (a nadále zkoumají), že technologie umělé inteligence podporuje klinickou praxi tím, že zlepšuje výsledky v léčbě pacientů, zefektivňuje procesy a snižuje náklady. V klinické praxi dosáhla AI nápadných úspěchů při analýze údajů o pacientech.

Jediný rozsáhlý jazykový modul (LLM), vybavený cross-modal enkodérem, dokáže spravovat data z více zdrojů, provádět pokročilé analýzy v přirozeném jazyce a plánovat složité klinické operace. To má potenciál revolučně změnit diagnostiku a léčbu zubů, což naznačuje slibnou cestu pro klinické aplikace a výzkum v zubním lékařství. Výzkumníci však upozorňují, že mezi problémy spojené s umělou inteligencí v zubním lékařství mohou patřit ochrana osobních údajů, kvalita dat a zkreslení modulu.

S dalším vývojem technologií můžeme očekávat ještě inovativnější aplikace umělé inteligence v klinickém prostředí, což v konečném důsledku povede k efektivnějším zdravotnickým službám přizpůsobeným potřebám pacientů.

Studie s názvem „ChatGPT for shaping the future of dentistry: the potential of multi-modal large language model“ byla zveřejněna 28. července 2023 v časopise International Journal of Oral Science.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement