DT News - Czech Republic and Slovakia - Hudba na pozadí zlepšuje klinické kompetence studentů zubního lékařství

Search Dental Tribune

Hudba na pozadí zlepšuje klinické kompetence studentů zubního lékařství

Nedávná studie zkoumala, zda má pomalá hudba na pozadí vliv na úzkost, pocit uspokojení a výkon studentů zubního lékařství během preklinických cvičení. (Image: Vladimir Sukhachev/Shutterstock)

KUOPIO, Finsko: V nedávné studii provedené na univerzitě ve východním Finsku vědci zkoumali vliv pomalé hudby na pozadí na preklinický nácvik manuálních dovedností studentů zubního lékařství. Zjistili, že hudba na pozadí může u studentů zubního lékařství účinně snížit stres a zlepšit jejich motivaci a výkonnost během preklinického nácviku preparace zubů.

Studenti zubního lékařství zažívají během studia často velký stres, který může mít vážné dopady na jejich duševní zdraví. Různé studie již dříve zjistily, že hudba může mít pozitivní vliv na emoce a pocit pohody. Bylo také prokázáno, že hudba na pozadí může být nápomocná při vzdělávání a učení a může zvýšit spokojenost a produktivitu studentů.

Vědci z Finska doplnili stávající literaturu a zkoumali, zda může hudba na pozadí ovlivnit míru úzkosti studentů zubního lékařství nebo jejich výkonnost během preklinické praxe. Studie se zúčastnilo 36 studentů třetího ročníku zubního lékařství, kteří vyplňovali dotazník zkoumající jejich subjektivní hodnocení vlivu pomalé hudby na pozadí na úroveň stresu nebo úzkosti, kterou zažívají během preklinického kurzu kariologie.

Z údajů vyplynulo, že více než 50 % studentů zubního lékařství mělo pocit, že pomalá hudba na pozadí pomáhá zmírnit stres při preparaci zubů, a 68 % studentů se domnívalo, že pomáhá snížit stres při zhotovování zubních výplní. Studenti uváděli větší uvolnění a snížení pocitu stresu při složitých výkonech a vyšší míru pozitivních pocitů při práci, hrála-li na pozadí pomalá hudba.

24 z 36 studentů se kromě toho zúčastnilo zkřížené studie zabývající se vlivem pomalé hudby na pozadí na kvalitu preparace kavity a na čas potřebný pro tento výkon. Tito studenti byli rozděleni do dvou skupin. První skupina poslouchala při práci hudbu na pozadí, například klasickou, jazzovou nebo pomalou popovou hudbu, zatímco druhá skupina pracovala při běžném okolním ruchu simulovaném laboratoří.

Využití hudby při preparaci kavit

Pro účely studie vědci použili virtuální realitu s haptickým trenažérem a sledovali základní manuální dovednosti studentů při stomatologických výkonech. Pomocí softwaru ImageJ a makrofotografií preparovaných zubů také zkoumali, jak může pomalá hudba na pozadí v rámci preklinického simulačního tréninku zlepšit výkon studentů při preparaci kavity.

Vědci zjistili, že většina studentů byla s poslechem hudby na pozadí během nácviku spokojena. Bylo zjištěno, že hudba snižuje stres a zároveň zvyšuje motivaci k učení a cvičení. Podle studentů hudba na pozadí nenarušovala komunikaci ve třídě. Dále bylo zjištěno, že hudba na pozadí zlepšila u studentů časovou efektivitu při preparaci kavit a zlepšila kvalitu výkonu.

V souladu s těmito zjištěními se vědci domnívají, že by si pedagogové na fakultách zubního lékařství měli být vědomi překážek, které studentům brání v učení, a měli by podniknout kroky ke zlepšení jejich emoční pohody. Studie v tomto ohledu ukázala, že přehrávání uklidňující hudby na pozadí během preklinických kurzů by mohlo být pro vzdělávání studentů přínosné. V neposlední řadě se vědci domnívají, že hudební podkres by mohl být účinným nástrojem ke snížení stresu i v jiných oblastech stomatologického vzdělávání.

Studie s názvem „Influence of background music on stress reduction and impact on performances during students' simulation exercises“ (Vliv hudby na pozadí na snížení stresu a výkonnost při simulačních cvičeních u studentů) byla publikována online 9. května 2023 v časopisu Journal of Dental Education před zařazením do tištěného vydání.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement