DT News - Czech Republic and Slovakia - Zvyšování povědomí o menopauze v zubním lékařství

Search Dental Tribune

Zvyšování povědomí o menopauze v zubním lékařství

Podle různých zdrojů mnoho žen v menopauze zvažuje odchod z profese zubního lékaře kvůli nedostatku podpory a pochopení ze strany zaměstnavatelů nebo manažerů. (Obrázek: oneinchpunch/Shutterstock.)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Pá. 5 ledna 2024

uložit

LONDÝN, Velká Británie: Hormonální změny, které u žen nastávají v období menopauzy, mohou způsobovat kognitivní, fyzické a psychické příznaky, které jsou dobře známé. Dopady menopauzy na ženy na pracovišti jsou však stále nedostatečně zdokumentovány a pochopeny a toto téma je často stigmatizováno. Naštěstí se v posledních letech objevil velký zájem o vzdělávání stomatologické komunity o problémech, kterým ženy v menopauze na pracovišti čelí, a o poradenství pro zaměstnavatele, jak je podpořit.

Příznaky menopauzy jsou různé a mohou zahrnovat návaly horka, mozkovou mlhu, špatnou náladu – včetně deprese – a nespavost. V důsledku toho může žena procházející menopauzou pociťovat denní únavu a mít potíže se soustředěním. Vicky Kitney z personální společnosti Peninsula v tiskové zprávě komentuje rostoucí zájem zaměstnavatelů o možnosti zvládání menopauzy: „S rostoucím povědomím o potřebě podpory žen s příznaky menopauzy zaznamenáváme stálý příliv dotazů z ordinací na tuto problematiku. Ty dosud představují nevelký, ale významný počet případů a tento trend je rostoucí.“

Účinky menopauzy mohou trvat od několika let až po více než deset let. Vzhledem k tomu, že 77 % dentálního týmu ve Velké Británii tvoří ženy, včetně téměř 52 % stomatologů, 93 % dentálních hygienistek a zubních terapeutů a 98 % zubních sester, zdá se vhodné a potřebné diskutovat o tom, jak může menopauza ovlivnit pracovní výkon. Bylo by to užitečné nejen pro zlepšení morálky zaměstnanců, ale také pro udržení kvalifikovaných pracovníků a efektivnější nábor nových. Znepokojující je, že údaje ukazují, že mnoho žen zvažuje odchod z povolání zubního lékaře v důsledku menopauzy a nedostatečné podpory projevované na pracovišti.

„Výzkum ukázal, že 10 % žen opouští své zaměstnání a mnoho dalších si kvůli příznakům menopauzy zkracuje pracovní dobu nebo se vzdává povýšení. Důležitou součástí řešení tohoto problému je zajistit, aby kolegyně cítily podporu. Mělo by to také pomoci při plnění závazků stanovených v dlouhodobém plánu pracovní síly Národní zdravotní služby Anglie, který zdůrazňuje potřebu udržet si cenné zaměstnance tím, že je zaměstnavatel podpoří v setrvání na pracovišti,“ poznamenala Debbie Herbst, dentálně-právní poradkyně Unie zubních lékařů.

Mnoho stávajících platných zákonů, které upravují pracovní podmínky zaměstnanců v menopauze, je vágních a literatura o dopadech, které může mít menopauza na členy dentálního týmu, je omezená. Mnoho organizací a zubních ordinací však nyní zvažuje přijetí zásad, které stanoví, jak podporovat zaměstnankyně v období menopauzy. Reagují tak i na rostoucí počet právních případů souvisejících s menopauzou. Údaje ukazují, že počet zaměstnaneckých soudů souvisejících s menopauzou se v posledních letech zdvojnásobil.

Vytvoření podpůrné pracovní kultury

Britská asociace zubních sester (British Association of Dental Nurses, BADN), která razí cestu k podpůrnější pracovní kultuře, zavedla v březnu 2022 politiku menopauzy, která má pomoci podpořit zaměstnankyně, kteří na pracovišti zažívají příznaky menopauzy. V rozhovoru pro Dental Tribune International Jacqui Elsden, prezidentka BADN, uvedla: „Myslím, že je opravdu důležité, aby zaměstnavatelé pochopili, co se s nimi děje. Pokud má zaměstnankyně pocit, že je vyslechnuta a pochopena, je to velký rozdíl a udělá vše pro to, aby svou práci vykonávala co nejlépe.“

Elsden také poznamenala, že ačkoli je menopauza přirozenou součástí života ženy, jedná se o tabuizované téma. Vzhledem k tomu, že předchozí generace o tomto tématu mlčely, ženy samy často nemají dostatečné znalosti a povědomí o menopauze.

Zlepšení pracovních podmínek

Vysoká teplota, vlhkost, špatné větrání, nepohodlné pracovní uniformy, hluk a nedostatečný přístup ke klidným odpočinkovým místům, to vše přispívá ke zhoršení vlivu příznaků menopauzy na pracovišti. Pro zlepšení pracovních podmínek žen v menopauze by zaměstnavatelé mohli zvážit úpravu pracoviště, například instalaci klimatizace nebo používání ventilátorů, proškolení zaměstnanců o menopauze a zavedení pružné pracovní doby. Kromě toho by zubní ordinace měly podporovat otevřenou komunikaci o menopauze a nabízet ženám v menopauze podporu duševní pohody.

„Podpora otevřeného a inkluzivního prostředí, kde zaměstnanci cítí, že mohou bez stigmatizace a rozpaků upozornit na to, jak na ně menopauza působí, pomůže ordinacím stát se zaměstnavateli přátelskými k menopauze,“ poznamenal Kitney.

Mezi výhody přijetí politiky akceptace menopauzy na pracovišti patří nižší absence z důvodu nemoci a fluktuace zaměstnanců, jakož i jejich větší angažovanost a loajalita.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement