Dental Tribune Czech Republic & Slovakia - Articles

Search Dental Tribune

Articles
Filter
Sympozium je zpět – Osstem-Hiossen Meeting in Europe se bude konat na podzim

AIC Europe potvrdilo, že se jeho sympozium bude konat v Římě ve dnech 28.-29. října. Dvoudenní sympozium se bude skládat ze série přednášek ...

save
Technologie digitálního otiskování v současné stomatologické praxi

Dokonalost a přesnost okrajového uzávěru definitivních ...

save
Koncept modelace okluze a sofistikované estetiky v digitální stomatologii. O krok blíže přírodě

Cílem zubních techniků je vytvořit náhrady, které jsou v harmonii s okolními přirozenými zuby a pohyby ...

save
Digitální postupy pro plánování okluze se sekvenčním vedením u složitých klinických případů

Průměrná délka života lidské populace se již mnoho let ...

save
Vývoj pedostomatologie

Pedostomatologie tak, jak je praktikována dnes, se vyvíjela po dobu téměř 100 let. Na počátku 20. století ...

save
Preventivní versus reparativní stomatologie během pandemie COVID-19 a po ní

Pandemie COVID-19 obrátila svět naruby a stomatologie není výjimkou. Mnoho zubních ordinací muselo do svých ...

save
advertisement
Čtyři dny endodoncie – ROOTS SUMMIT navazuje na svoji tradici v Praze

PRAHA, Česká republika: V roce 2020 byla konference zrušena kvůli pandemii COVID-19 a v roce 2021 se konala ve virtuální podobě. Nyní jsou ...

save
Dítě v ordinaci dentální hygienistky

Hlavním cílem našeho snažení v zájmu dětského pacienta ve stomatologii by měla být prevence vzniku ...

save
Dentální fitness: Budoucí koncept udržitelné stomatologie

Dentální fitness je koncept moderní stomatologie zaměřený na zachování zubů a jeho cílem je udržet ...

save

Hlavní výzvy a změny v klinické stomatologii vyplývající z pandemie

Pandemie COVID-19 má celosvětově obrovský dopad na zdravotnictví a klinická stomatologie není výjimkou. ...

save
Fáze před ošetřením a význam stabilní parodontální situace

Periimplantátová mukositida a periimplantitida jsou bohužel relativně často se vyskytující biologické ...

save
Společnost Henry Schein je opět na seznamu nejlépe hodnocených společností časopisu Fortune

Společnost se již čtvrtý rok po sobě umístila na prvním místě ve svém oboru MELVILLE, N.Y./USA, 2. února 2022 – ...

save
advertisement
Webinář: Nový digitální zážitek pro pacienty

Máte-li zájem zjistit, jak dále rozvíjet svou praxi díky špičkové klinické péči o pacienty, a to s předvídatelnými a opakovatelnými ...

save
Týden čistých zubů 2022 opět vyhlásil soutěž pro studenty

V polovině srpna 2022 se tradičně bude konat unikátní kurz Jiřího Sedelmayera Týden čistých zubů. Pokud se ho chcete zúčastnit zdarma, pak ...

save
Zohlednění pacientových přání při konzultaci s využitím digitálních metod

Digitalizace ve stomatologii má velmi rychlý vývoj. Pracovní modely zhotovené bez otiskování, vytištěné ...

save
Přírodní látky mají v péči o orální zdraví své místo

Dr. Alex Solderer vystudoval specializační program v oboru ...

save
advertisement
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

Řada studií hovoří o schopnosti laserů se středně ...

save
Henry Schein® Orthodontics™ pořádá 6. ročník svého sympozia Annual European Carrière® Symposium v Lisabonu

Praha – 18 ledna 2022: Henry Schein® Orthodontics™, ortodontická divize společnosti Henry Schein, Inc., oznamuje, že se bude 6. ročník konat ...

save
Zkušenosti s výukou zubních techniků distanční formou v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Článek pojednává o přípravě a realizaci distanční výuky v oboru specializace Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady, z důvodu ...

save
Význam čištění mezizubních prostor pro orální zdraví, celkové zdraví a kvalitu života

Nedávný výzkum ukazuje, že orální zdraví je základním předpokladem pro stav pohody člověka a kvalitu jeho života. Na dosažení celkových ...

save
advertisement
Opětovné implantologické ošetření

Při práci s dentálními implantáty je nutno dodržovat celou řadu specifických pravidel týkajících se jak chirurgické fáze, tak fáze ...

save
Ortodontická léčba komplexních případů malokluze pomocí průhledných alignerů

V posledních deseti letech získává ortodontická léčba pomocí průhledných alignerů na popularitě. Pacienti si chválí, jak jsou aparáty ...

save
advertisement
EU se probouzí do režimu nových nařízení o zdravotnických prostředcích

Po tříletém přechodném období a 12měsíčním odkladu z důvodu pandemie SARS-CoV-2 nyní začala v Evropské unii platit nová nařízení pro ...

save
Spolek Srdce na pravém místě – pomáhejte s námi

Spolek Srdce na pravém místě vznikl v lednu 2015 za účelem podpory handicapovaných dětí. Na počátku i díky podpoře StomaTeamu získal první ...

save
StomaTeam a Dent21 nyní táhnou za jeden provaz

Společnosti StomaTeam a Software21 (tvůrce stomatologického softwaru Dent21) uzavřeli dohodu o strategickém partnerství. Společnost StomaTeam ...

save
Přímé kompozitní rekonstrukce u pacientů po ortodontické terapii

Je to právě u mladých pacientů po ortodontické terapii, kde se minimálně invazivní rekonstrukce dají zhotovit pomocí moderních kompozitních ...

save
advertisement
Estetika parodontu s využitím laserů na měkké tkáně

Použití laserů ve stomatologii – a při lékařských zákrocích obecně – zaznamenalo v posledních letech velký pokrok nejen v účinnosti, ...

save
Jednoduchá souhra odstínů k vytvoření opticky harmonické výplně

Kompozitní výplně určují rytmus našeho každodenního života v zubních ordinacích. Bez ohledu na to, zda jsou konečným cílem rehabilitace ...

save
Smile Makeover pomocí fóliového ortodontického aparátu a kompozitních dostaveb

Takřka každý člověk touží po perfektním úsměvu. Dale Carnegie řekl, že jednou z nejdůležitějších cest, jak získat přátele a působit ...

save
Společnost Align Technology uvádí na český a slovenský trh nový zobrazovací systém iTero Element 5D

Nová funkce automatického záznamu, která je k dispozici u zobrazovacího systému iTero Element 5D*, zefektivňuje zadávání případů Invisalign, ...

save
advertisement