DT News - Czech Republic and Slovakia - Daň z cukru pravděpodobně snížila počet extrakcí zubů u dětí ve Velké Británii – studie

Search Dental Tribune

Daň z cukru pravděpodobně snížila počet extrakcí zubů u dětí ve Velké Británii – studie

Od dubna 2018 se na nealkoholické nápoje prodávané ve Spojeném království s 5–8 g přidaného cukru vztahuje dodatečná daň ve výši 0,18 GBP na litr a na nápoje obsahující více než 8 g se vztahuje dodatečná daň ve výši 0,24 GBP za litr. (Obrázek: urbans/Shutterstock.)

CAMBRIDGE, UK: Zubní kaz je hlavní příčinou plánovaných hospitalizací britských dětí ve věku 5–9 let a toto onemocnění je příčinou téměř 90 % extrakcí zubů v této věkové skupině. Vzhledem k tomu, že konzumace sladkých nealkoholických nápojů je rizikovým faktorem vzniku zubního kazu, zkoumali britští vědci, zda poplatek zavedený v roce 2018 na slazené nápoje snížil počet hospitalizací kvůli extrakcím zubního kazu. Podle jejich zjištění mohla přidaná daň vést ke snížení počtu extrakcí u dětí o 12 %.

Vědci zkoumali vliv daně pro průmysl nealkoholických nápojů na extrakce dětských zubů s kazem na základě studia údajů o hospitalizacích dětí v nemocnicích NHS (National Health Service) od ledna 2012 do února 2020 – tedy v časovém úseku, který zahrnoval období před zavedením a po zavedení tohoto velmi medializovaného zákona. Zjistili, že průměrná míra výskytu hospitalizací na 100 000 obyvatel klesla za měsíc z 31,0 v období před zavedením na 28,5 v období po zavedení daně, což představuje snížení o 12 %.

„Na základě populace 12 699 899 dětí ve věku 0–18 let v Anglii v roce 2020 se toto snížení rovná odhadovaným 5 638 odvrácených případům hospitalizací ročně,“ uvádí studie.

Zjištěné snížení počtu hospitalizací bylo největší ve věkových skupinách 0–4 roky a 5–9 let, celkem 6,5 a 3,3 %, což je podle výzkumníků významné vzhledem k vyšší pravděpodobnosti, že mladší děti budou hospitalizovány kvůli extrakci zubního kazu. Ve věkových skupinách 10–14 let a 15–18 let nebyla zaznamenána žádná významná změna ve výskytu hospitalizací.

Bylo zjištěno, že v nejchudších oblastech země byl počet hospitalizovaných dětí přibližně pětkrát vyšší; snížení počtu hospitalizovaných dětí v mladších věkových skupinách však bylo pozorováno ve všech zeměpisných oblastech bez ohledu na status deprivace.

Prof. Sumantra Ray, výkonná ředitelka Globálního institutu pro potraviny, výživu a zdraví NNEdPro, se k tomu vyjádřila v tiskové zprávě: „Vítáme zveřejnění tohoto výzkumu, který se pokouší vyvodit souvislosti mezi změnami na politické úrovni a jejich dopadem na výsledky v oblasti orálního/zubního zdraví v raném věku, které by v případě nedobrého vývoje znamenaly významnou zátěž pro stomatologické služby v průběhu celého života jedné generace.“

Prof. Ray pokračovala: „Ekonomické dopady jsou výraznější vzhledem k současným výzvám v poskytování dalekosáhlého pokrytí péče o zubní zdraví jak v zemích se znárodněnými systémy zdravotní péče, tak i v jiných. Přestože v této studii existují metodologická omezení, pokud jde o kauzální inferenci, tato studie poskytuje základ pro dalšího politicky citlivý výzkum takovýchto souvztažností způsobem, který jasně spojuje příčinu a následek.“

Jihoafrická republika zavedla v roce 2018 daň z přidané hodnoty na slazené nápoje a výzkumníci ve studii z roku 2021 zjistili, že tato daň výrazně snížila spotřebu cukru z nápojů. (Obrázek: TassaneeT/Shutterstock)

Jihoafrická republika zavedla v roce 2018 daň z přidané hodnoty na slazené nápoje a výzkumníci ve studii z roku 2021 zjistili, že tato daň výrazně snížila spotřebu cukru z nápojů. (Obrázek: TassaneeT/Shutterstock)

Daň z nealkoholických nápojů, známá také jako daň z cukru, byla zavedena v dubnu 2018 s cílem bojovat proti rostoucí obezitě dětí a jedná se o odstupňovanou daň z nealkoholických nápojů prodávaných ve Spojeném království. Nápoje s 5–8 g přidaného cukru jsou zatíženy dodatečnou daní ve výši 0,18 GBP na litr (0,20 EUR) a nápoje s obsahem cukru vyšším než 8 g jsou zatíženy dodatečnou daní ve výši 0,24 GBP na litr.

Studie s názvem „Estimated impact of the UK soft drinks industry levy on childhood hospital admissions for carious tooth extractions: Interrupted time series analysis“, byla zveřejněna online dne 14. listopadu 2023 v časopise BMJ Nutrition, Prevention and Health.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement