Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Většina dětí vnímá ztrátu mléčných zubů pozitivně

By Dental Tribune International
January 16, 2019

CURYCH, Švýcarsko: Přestože může být ztráta prvních zubů pro děti zneklidňující a bolestivá, interdisciplinární výzkum vědců z Curyšské univerzity (UZH) nyní zjistil, že pocity dětí ohledně této zkušenosti jsou převážně pozitivní. Studie rovněž zjistila, že preventivní návštěvy u stomatologa, jakož i rodičovská výchova či úroveň vzdělání, mohou ovlivnit, jakým způsobem dítě ztrátu prvních zubů vnímá.

Děti zpravidla přicházejí o první mléčné zuby okolo šestého roku svého věku. Tento postupný proces je patrně první biologickou tělesnou změnou, kterou si dítě vůči své osobě uvědomuje. Emoce, které tento milník v životě dítěte doprovázejí jsou velmi rozmanité a pohybují se od radosti z postupného dospívání až po strach ze ztráty části svého těla.

Mezioborový tým vědců z UZH, ve spolupráci s Curyšskou školou dentálních služeb, zjišťoval pocity, které děti zažívají při ztrátě prvních mléčných zubů a faktory, které při tom hrají roli. Vědci rovněž sledovali rodiče dětí, které již přišly alespoň o jeden mléčný zub. Z téměř 1300 odpovědí, které obdrželi, popisovalo pozitivní vnímání zhruba 80 % rodičů, pouze 20 % pak pocity negativní.

Vědci zjistili, že co se týče pocitů dětí, hrají důležitou roli předchozí návštěvy u stomatologa. Děti, jejichž předchozí návštěvy souvisely s kazy a byly tedy nejspíš spojeny se pocity studu či viny, zaznamenaly při ztrátě svého prvního mléčného zubu méně pozitivních emocí. Pokud však byly předchozí návštěvy zubní ordinace uskutečněny v důsledku nehody, a tedy náhlé, neočekávané a bolestivé události, ztráta prvního mléčného zubu byla spojena spíše s pozitivními emocemi. Podle vedoucího autora Dr. Raphaela Patcase z Kliniky ortodoncie a dětské stomatologie je jedním z možných vysvětlení to, že mléčné zuby se postupně uvolňují předtím, než vypadnou, a jedná se tedy o proces, který na rozdíl od nehody nastává pomalu a předvídatelně. To také podporuje zjištění, že děti, které zažívají uvolňování zubu po delší dobu, mají tendenci mít více pozitivních pocitů. Čím delší je doba přípravy a čekání, tím větší je úleva a pýcha, když zub konečně vypadne.

Studie rovněž zjistila, že pocity dětí souvisí také se společenskými a demografickými faktory. Například je pravděpodobnější, že děti budou prožívat více pozitivních pocitů jako pýchu či radost, budou-li jejich rodiče mít vyšší úroveň vzdělání a nebudou-li zároveň pocházet ze západních zemí. Vědci poukazují na skutečnost, že zde hrají roli kulturní odlišnosti. Ty zahrnují styl vzdělávání a normy, které rodiče dětem předávají, stejně jako rituály, které ztrátu prvních mléčných zubů provázejí.

„Naše zjištění naznačují, že děti vědomě zpracovávají předchozí zkušenosti se svými zuby a zohledňují je ve svém následném emočním vývoji,“ uvedl spoluautor studie prof. Moritz Daum z institutu vývojové psychologie tamější univerzity. Tato zjištění jsou důležitá pro rodiče, stejně jako pro zubní lékaře: „Zejména pokud jde o problematiku zubního kazu, je potřeba s dětmi jednat obezřetně,“ dodal prof. Daum. „Jen tak mohou být emoce spojené se zuby a zubními lékaři prožívány co možná nejpozitivněji.“

Výsledky studie pod názvem „Emotions experienced during the shedding of the first primary tooth“ („Očekávané emoce při ztrátě prvních mléčných zubů“) byly publikovány dne 15. září 2018 v časopise International Journal of Paediatric Dentistry.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International