Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie zjistila, že úsměv má pozitivní vliv na emoční stav

KNOXVILLE, Tenn., USA: Zubní lékaři podporují pacienty v udržování nebo vylepšování úsměvu. Kromě zachování funkcí hraje ve stomatologii stále větší a větší roli estetika. To, že nemají hezké zuby, může lidem způsobovat nedostatek sebevědomí a bránit jim v úsměvu. Nedávná studie vědců z University of Tennessee, Knoxville (UTK) a Texas A&M University zjistila, že výrazy obličeje mohou u lidí vyvolávat emoce související s příslušným výrazem. Zubní lékaři tedy vlastně přispívají nejen k fyzickému zdraví svých pacientů, ale také k jejich celkovému štěstí.

„Stará pravda nám říká, že se cítíme o něco šťastnější, když se usmějeme,“ řekl vedoucí autor Nicholas Coles, doktorand z oddělení psychologie na UTK. „Psychologové se ale o tomto názoru dohadují už více než 100 let.“

Neshody se prohloubily v roce 2016, kdy 17 týmů vědců nedokázalo replikovat známý experiment, který dokazoval, že fyzický akt úsměvu může udělat lidi šťastnějšími.

„Některé studie nenalezly důkazy o tom, že výrazy obličeje mohou ovlivnit emoční pocity,“ řekl Coles. „Nemůžeme se ale soustředit jen na výsledky jedné studie. Psychologové tuto myšlenku zkoumají již od roku 1970, takže jsme se chtěli podívat na všechny důkazy.“

Pomocí metaanalýzy zkombinoval Coles a jeho tým údaje ze 138 studií zkoumajících více než 11000 účastníků z celého světa. Podle výsledků metaanalýzy mají výrazy obličeje malý vliv na pocity. Například, úsměv způsobuje, že jsou lidé šťastnější, při zamračení se cítí rozzlobenější anebo smutnější.

„Nemyslíme si, že pokud se budou lidé usmívat, budou trvale šťastní,“ řekl Coles. „Tato zjištění jsou ale zajímavá, protože poskytují vodítko k tomu, jak jsou mysl a tělo propojené, aby formovaly náš vědomý prožitek emocí. Musíme toho ještě hodně zjistit o těchto efektech zpětné vazby dané obličejem, ale tato metaanalýza nám trochu přiblížila to, jak emoce fungují.“

Studie nazvaná „A meta-analysis of the facial feedback literature: Effects of facial feedback on emotional experience are small and variable“ byla zveřejněna online v Psychological Bulletin 11. dubna 2019, než byla zařazena do tištěného vydání.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International