Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie zjistila, že výplně nemusí být nejlepší metodou ošetření dětského zubního kazu

By Dental Tribune International
January 02, 2020

LEEDS, VB: Ačkoli jsou v případě stálého chrupu zubní výplně zavedenou metodou ošetření přítomného zubního kazu, jejich užitečnost v rámci ošetření kazu v dočasném chrupu zůstává předmětem diskuze. Nová studie vyvolává další pochybnosti o vhodnosti tohoto přístupu, a naznačuje, že není k dispozici dostatek důkazů potvrzujících u dětí větší účinnost konvenčních výplní v zastavení vzniku dalšího kazu a/nebo bolesti než jiných metod ošetření.

Studie analyzovala výsledky studie FiCTION (Filling Children’s Teeth: Indicated or Not), která byla provedena u 1144 dětí ve věku 3 až 8 let žijících ve Velké Británii trpících zubním kazem. Každému účastníkovi bylo náhodně přiděleno jedno ze tří metod ošetření, a to po celou dobu trvání studie (studie trvala u některých dětí až tři roky): standardní přístup „vyvrtání a vyplnění“, který spočíval v odbroušení kariézních tkání; minimálně invazivní přístup zapečetění kazu pod kovovou korunkou nebo výplní; a nezhotovení žádné výplně s edukací ohledně snížení přijmu cukrů a nutnosti věnovat větší péči orálnímu zdraví dítěte.

Celkem 450 účastníků uvedlo, že nadále trpí dalšími zubními kazy a bolestí. Mezi výsledky jednotlivých skupin tří metod ošetření nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.

„Naše studie ukazuje, že každý způsob ošetření kazu fungoval na podobné úrovni, ale děti, které začnou trpět zubním kazem již v mladém věku mají vysokou pravděpodobnost výskytu bolesti hlavy a abscesů bez ohledu na to, jak zubní lékař kaz ošetří,“ uvedla Prof. Nicola Innesová, vedoucí dětské stomatologie na University of Dundee School of Dentistry a vedoucí autorka studie.

„Z naší studie jasně vyplývá, že nejlepším způsobem, jak ošetřit zubní kaz, není jeho vyvrtání nebo zapečetění – na prvním místě je především jeho prevence,“ řekla Prof. Innesová.

Studie s názvem „Child caries management: A randomized controlled trial in dental practice“, byla zveřejněna online 26. listopadu 2019 v časopisu Journal of Dental Research před zařazením do jeho tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International