Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie odhalila, že konzumace sladkých nápojů nemusí nutně souviset s dětskou obezitou

By Dental Tribune UK
August 06, 2019

NOTTINGHAM, VB: Vzhledem k tomu, co víme o vztahu mezi mírou obezity a spotřebou cukru, by se dle zdravého rozumu zdálo, že děti, které konzumují více sladkých nápojů, mají vyšší index tělesné hmotnosti (BMI). Je tedy poněkud překvapivé, že nový celostátně reprezentativní průzkum u britských dětí nezjistil žádný významný rozdíl mezi BMI dětí, které konzumují nápoje slazené cukrem, a těmi, které je nepijí.

Vědci z univerzity v Nottinghamu provedli studii, v níž analyzovali data z Národního programu výzkum výživy, který zahrnoval 1 298 britských dětí ve věku 4–10 let a byl proveden v letech 2008 až 2016. Tento výzkum každoročně shromažďoval informace z deníků, které ve čtyřdenních cyklech děti či jejich rodiče vedli o stravovacích návycích a shromažďoval rovněž údaje o výšce a hmotnosti dětí za účelem výpočtu jejich BMI.

Přestože bylo 61 procent dětí následně klasifikováno jako konzumenti sladkých nápojů, 78 % z této skupiny jich nepřekročilo svůj celkový doporučený denní příjem kalorií. Je rovněž zajímavé, že ačkoli 78 procent všech dětí překročilo celkové doporučené denní množství přidaného cukru, pouze 68 % z nich byli ti, kdo konzumovali sladké nápoje.

„V tomto reprezentativním vzorku britských dětí nebyla zjištěna korelace mezi vysokým příjmem přidaných cukrů a vysokou spotřebou energie. Nelze proto považovat ze nejúčinnější taktiku spoléhat se na řešení dětské obezity formou daně z nealkoholických nápojů,“ uvedla v tiskové zprávě týkající se uvedené studie vedoucí studie Ola Anabtawi z univerzity v Nottinghamu.

Dále dodala: „Naše zjištění naznačují, že pití nápojů slazených cukrem není specifickým chováním pouze dětí s vyšší tělesnou hmotností. Naopak, spojování redukce příjmu cukru s řešením obezity by mohlo způsobit negativní stereotypy kolem „nezdravého stravování“.“

„Namísto toho by se strategie měly zaměřit na ty děti, jejichž konzumace nápojů slazených cukrem podstatně zvyšuje jejich celkový příjem přidaného cukru v kombinaci s jinými zásahy v oblasti veřejného zdraví,“ uzavřela.

Dr. Katarina Kos z Univerzity v Exeteru varovala, že závěry studie by neměli rodiče interpretovat jako povolení dávat svým dětem nápoje s vysokým obsahem cukru. „Na tuto studii by nemělo být pohlíženo jako na ujištění, že se nemusíme nápoji slazenými cukrem zabývat, ale autoři zároveň říkají, že jde o komplexnost životního prostředí jedince,“ uvedla pro Independent.

Závěry uvedené studie byly předneseny na letošním Evropském kongresu o obezitě konaném ve skotském Glasgow od 28. dubna do 1. května.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International