Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie zjistila, že pravidelná konzumace stimulantů ovlivňuje sliny

By Dental Tribune International
December 03, 2019

VALENCIE, Španělsko: Studie účinků, které má alkohol, tabák a kofein na biologický a mikrobiologický stav dutiny ústní, prokázaly, že dlouhodobá konzumace může změnit přirozený stav. V první pilotní studii svého druhu vědci zkoumali, zda dochází ke změnám hladin cytokinů ve slinách pacientů, kteří jsou častými konzumenty těchto tří stimulačních látek.

Ve studii vedené Dr. Verónicou Vesesovou z CEU Cardenal Herrera univerzity ve Valencii, se vědci zaměřili na tři cytokiny – interleukin-1 alfa, faktor alfa nekrotizujících nádorů a interferon gama. U 50 pacientů ze stomatologické kliniky CEU byly odebrány výtěry ze slin a účastníci byli poté rozděleni do skupin podle úrovně konzumace kofeinu, alkoholu nebo tabáku, kterou sami uvedli.

„Podle výsledků jsme zjistili, že častí konzumenti velkého množství alkoholu a tabáku vykazují vyšší hladiny tří zkoumaných cytokinů ve slinách, což u nich vytváří předpoklad, že jejich ústní dutinu postihne chronický zánět, periodontální nebo nádorové onemocnění. Konkrétně jsme zjistili, že interleukin-1 alfa měl nejvyšší hladinu u konzumentů alkoholu a interferon gama u kuřáků,“ vysvětlila Vesesová.

Výsledky také ukázaly, že pacienti, kteří konzumovali kofein formou pití kávy a/nebo nealkoholických nápojů měli také vyšší hladinu interferonu gama a faktoru alfa nekrotizujících nádorů než účastníci, kteří jej nekonzumovali. „Pouze hladiny interleukinu-1 alfa jsou u nich nižší než hladiny zaznamenané u nekuřáků,“ poznamenala Vesesová.

V předchozí studii Vesesová a její tým objevili souvislost mezi konzumací stimulujících látek a změnou hladin orální mikroflóry. Nyní je tento nedávný výzkum prvním, který dokazuje, že se hladiny cytokinů ve slinách vlivem dlouhodobé konzumace těchto tří látek mění.

Studie s názvem „Modulation of salivary cytokines in response to alcohol, tobacco and caffeine consumption: A pilot study“ byla zveřejněna dne 12. listopadu 2018 ve vědeckých zprávách Scientific Reports.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International