DT News - Czech Republic and Slovakia - Studie zjistila, že stomatologické rentgenování představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví

Search Dental Tribune

Studie zjistila, že stomatologické rentgenování představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví

S ohledem na rizika spojená s častým rentgenováním zubů je podle Prof. Anjuma Memona nutné snížit radiaci u stomatologických diagnostických systémů na minimum. (Fotografie: University of Brighton)

Út. 10 prosince 2019

uložit

BRIGHTON, VB/ATLANTA, USA: Výskyt rakoviny štítné žlázy a meningiomu se celosvětově zvyšuje. Nový výzkum zjistil, že opakované vystavení stomatologickým rentgenům může zvýšit nebezpečí rakoviny štítné žlázy a nádorů v tkáních kryjících mozek a míchu. Vědci dospěli k závěru, že by se proto mělo rentgenování zubů předepisovat pouze tehdy, je-li to u pacienta klinicky nutné a nikoli jako standardní součást běžného preventivního vyšetření. Stomatologové by si rovněž měli záznamy o RTG vyšetřeních uchovávat, aby se zabránilo zbytečným screeningům.

Ve Velké Británii je každým rokem diagnostikováno zhruba 3500 nových případů rakoviny štítné žlázy a 1850 meningiomů, a vědci zjistili v posledních 30 letech nárůst obou těchto onemocnění i v řadě dalších zemí. Jen v letošním roce zaznamenala společnost American Cancer Society v USA více než 52000 nových případů rakoviny štítné žlázy a meningiomy představují přibližně jeden ze tří klíčových nádorů mozku a míchy.

Prof. Anjum Memon, vedoucí Epidemiology and Public Health Medicine at Brighton and Sussex Medical School, se domnívá, že jedním z faktorů, které přispívají k nárůstu výskytu rakoviny štítné žlázy, je větší kontrola a screening zubů, a přehnaná diagnostika. Memon a jeho tým shrnuli v systematickém přehledu a meta-analýze závěry z dříve publikovaných studií zabývajících se rentgenováním zubů a rizikem rakoviny štítné žlázy, meningiomů a jiných typů rakovin hlavy a krku.

„O dopadu a rozsahu rizika spojeného se stomatologickými rentgeny, které jsou během posledních tří desetiletí nejrychleji rostoucím zdrojem expozice člověka nízké dávce ionizujícího záření, je známo jen málo – přitom mnoho pacientů je vystavováno stomatologickým rentgenům řadu let i několikrát ročně. Vzhledem k této celoživotní prevalenci a četnosti expozice by i malá související zvýšení rizika rakoviny měla být z hlediska veřejného zdraví považována za významná,“ uvedl.

Vzhledem ke skutečnosti, že štítná žláza se nachází v krku a meningy kryjí mozek a míchu, Memon řekl: „Tyto orgány budou vystaveny záření ze stomatologických rentgenů. Oba orgány jsou navíc vysoce radiosenzitivní, zejména v dětství a dospívání. Stomatologické rentgeny, zdroje diagnostického záření o nízké dávce, jsou coby potenciální nebezpečí pro tyto orgány často přehlíženy.“ Dodává však, že pro potvrzení této hypotézy je zapotřebí další výzkum.

Podle Memona již současné britské, evropské a americké směrnice zdůraznily nutnost odstínění štítné žlázy při stomatologickém rentgenování.

Studie s názvem „Dental X-rays and the risk of thyroid cancer and meningioma: A systematic review and meta-analysis of current epidemiological evidence“ byla zveřejněna online 14. října 2019 v časopisu Thyroid, před zařazením do tištěného vydání.

Štítky:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement