DT News - Czech Republic and Slovakia - Dietní omezení by mohla snížit onemocnění parodontu

Search Dental Tribune

Dietní omezení by mohla snížit onemocnění parodontu

Nový výzkum King's College London ukázal, že omezení kalorií na 500 až 1 300 denně by mohlo pomoci snížit výskyt parodontózy. (Obrázek: Josep Suria/Shutterstock.)
Dental Tribune CZ/SK

Dental Tribune CZ/SK

Čt. 11 dubna 2024

uložit

LONDÝN, Velká Británie: Jelikož je prokázáno, že parodontitida vede k lokálnímu i systémovému zánětu, vědci nedávno zkoumali vliv dietních omezení na vznik i léčbu zánětu u parodontálního onemocnění. Studie, která je prvním systematickým přehledem hodnotícím možný vliv dietních omezení na parodontální onemocnění, zjistila, že omezení příjmu kalorií může přispět ke zlepšení stavu parodontu snížením lokálního a systémového zánětu.

Přehled zahrnoval čtyři studie na zvířatech a dvě studie na lidech. Výzkumníci zjistili, že určité přístupy k dietě nebo omezení příjmu kalorií mohou ovlivnit stav parodontu snížením lokálního a systémového zánětu a zlepšením klinických parametrů, a tím minimalizovat progresi parodontálního onemocnění ve srovnání s progresí při běžné dietě.

Výzkumníci však upozornili, že výsledky je třeba interpretovat s opatrností, protože systematický přehled zahrnoval pouze omezený počet studií, z nichž většina byla provedena na zvířecích modelech. Navíc studie na lidech byly metodologicky jednoduché studie s pouze čtyřměsíční dobou sledování. Výzkumníci se proto domnívají, že by měly být provedeny další studie v této oblasti.

„Pokud se výsledky uvedené v tomto přehledu potvrdí, mohlo by omezení příjmu kalorií sloužit jako prostředek ke snížení parodontálního zánětu a potenciálně zlepšit reakci na léčbu,“ uvedl v tiskové zprávě Dr. Luigi Nibali, profesor parodontologie na Fakultě zubního lékařství, ústní dutiny a kraniofaciálních věd na King's College London.

„Dosud bylo navrženo omezení kalorií na 500 až 1 300 kalorií/den po krátkou dobu, s přidruženým fyzickým cvičením nebo bez něj. V budoucnu by však mohly být zavedeny i jiné režimy, u nichž se prokáže, že jsou proveditelné a účinné,“ uzavřel Dr. Luigi Nibali.

Studie s názvem „Could dietary restrictions affect periodontal disease? A systematic review“, byla publikována online 18. května 2023 v časopise Clinical Oral Investigations.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement