DT News - Czech Republic and Slovakia - EFP vydává recenzované pokyny k prevenci a léčbě periimplantátových onemocnění

Search Dental Tribune

EFP vydává recenzované pokyny k prevenci a léčbě periimplantátových onemocnění

Periimplantitida a související stavy, které postihují téměř 20 % pacientů s dentálními implantáty, byly motivací pro zpracování nejnovějších pokynů vydaných Evropskou parodontologickou federací. (Image: Kasama Kanpittaya/Shutterstock)

MADRID, Španělsko: Celosvětový trh s dentálními implantáty zaznamenal v roce 2022 obrat 4,6 miliardy amerických dolarů (zhruba 4,2 miliardy Euro) a podle analýzy trhu se očekává, že do roku 2030 poroste o 10 % ročně. Vzhledem k tomu, že nedávný výzkum naznačuje, že míra periimplantitidy přesahuje 19 %, mají lékaři oprávněný důvod zabývat se její prevencí. Evropská parodontologická federace (EFP) proto vydala pokyny pro klinickou praxi nejvyšší úrovně kvality (S3) věnované prevenci a léčbě periimplantátové mukositidy a periimplantitidy. Pokyny podporují interdisciplinární přístup a jsou určeny stomatologům, osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotnických systémů, dalším zdravotnickým odborníkům a veřejnosti.

Podle těchto pokynů by měli lékaři směřovat ke strategii prevence již od okamžiku, kdy padne rozhodnutí o léčbě implantátem. V nových pokynech jsou popsány konkrétní výkony, které lze provádět jak v rámci prevence, tak v rámci léčby periimplantátových onemocnění, a to na základě rozhodovacího procesu zaměřeného na pacienta a založeného na důkazech. Pokyny zahrnují také praktické zhodnocení dostupných vědeckých informací týkajících se řady oblíbených postupů a metod implantace. Tato doporučení založená na důkazech jsou v pokynech uvedena s cílem pomoct lékařům udržet zdraví periimplantátových tkání a prodloužit životnost implantátů.

Pokyny vznikly na základě shromáždění a syntézy relevantních údajů z celosvětového výzkumu a dodatečného vyhodnocení účelnosti stávajících doporučení, díky čemuž nyní obsahují obrovské množství poznatků ve snadno pochopitelné formě. V částech věnovaných předoperačním, perioperačním a pooperačním výkonům a diagnostickým klasifikacím objasňují pokyny konkrétní způsoby péče zajišťující adekvátní léčbu.

Doporučení je dokonce možné rozdělit do jednotlivých oblastí, pokud by byla žádoucí postupná instruktáž. Od posouzení situace až po zákrok obsahují pokyny relevantní údaje pro vybrané komorbidní stavy, jako je diabetes, a pro specifické stavy související s implantáty. Pokyny zahrnují chirurgické zákroky i nechirurgickou léčbu periimplantitidy.

Vzhledem k tomu, že EFP zadala zpracování pokynů konkrétně v třinácti oblastech, podnikla další shromáždění informací, vedla diskusi a hledala konsenzus na různých fórech, jsou tyto pokyny velmi účelným zdrojem informací pro lepší management případů a prevenci periimplantátových onemocnění.

Studie s názvem „Prevention and treatment of peri-implant diseases—the EFP S3 level clinical practice guideline“ (Prevence a léčba periimplantátových onemocnění – směrnice EFP pro klinickou praxi úrovně S3) byla zveřejněna online 4. června 2023 v časopise Journal of Clinical Periodontology před zařazením do tištěného vydání.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement