Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Ztráta zubů by mohla zpomalovat myšlenkové a tělesné funkce

By Dental Tribune International
December 09, 2015

Londýn, UK: Paměť a rychlost chůze u dospělých, kteří přišli o všechny zuby, upadá rychleji, než u dospělých, kteří dosud mají nějaké vlastní zuby, zjistili výzkumní pracovníci na London’s Global University (UCL). Výsledky ukázaly, že lidé zcela bez vlastních zubů byli v testech chůze a paměti zhruba o 10 procent horší, než lidé s vlastními zuby.

Studie se zabývala 3166 dospělými lidmi ve věku 60 a více let, ze studie English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) a porovnávala jejich výkony při testech paměti a rychlosti chůze.

Souvislost mezi úplnou ztrátou zubů a pamětí byla vysvětlena poté, co byly výsledky plně upraveny na základě celé řady faktorů, včetně sociodemografických parametrů, stávajících zdravotních problémů, fyzického zdraví, zdravotních návyků (jako je kouření a pití), depresí, relevantních biomarkerů, a zejména sociálně-ekonomického postavení. Nicméně, i po úpravě výsledků z hlediska všech možných faktorů, se lidé bez zubů stále pohybovali o něco pomaleji než lidé se zuby.

Tato spojení mezi staršími dospělými v Anglii se ztrátou všech přirozených zubů a jejich horší pamětí a horšími fyzickými funkcemi byla o 10 let později ještě zřejmější u lidí ve věku 60 až 74 let, než u lidí ve věku 75 a více let.

„Ztrátu zubů by mohlo být možné využívat jako raný ukazatel mentálního a fyzického úpadku ve starším věku, především u 60 až 74letých,“ řekl vedoucí autor studie Dr. Georgios Tsakos z oddělení epidemiologie a veřejného zdraví na UCL. „Zjistili jsme, že nejčastější příčiny ztráty zubů a mentálního a fyzického úpadku jsou často spojeny se sociálně-ekonomickým postavením, přičemž je třeba zdůraznit význam širších sociálních determinant, jako je vzdělání a jmění, na zlepšení orálního a celkového zdraví nejchudších členů společnosti. Bez ohledu na to, co stojí za spojitostí ztráty zubů a snížení kvality funkcí, představuje rozpoznání nadměrné ztráty zubů u dospělých příležitost k rané identifikaci toho, kdo je v pozdějším věku více ohrožen rychlejším mentálním a fyzickým úpadkem. Existuje mnoho faktorů, které tento úpadek pravděpodobně ovlivňují, jako je životní styl a psychosociální faktory, které mohou být předmětem změny“, vysvětluje dr. Tsakos.

Studie s názvem „Tooth loss associated with physical and cognitive decline in older adults“ byla zveřejněna na internetu v časopisu Journal of the American Geriatrics Society.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International