Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Objev výzkumu by mohl pomoci vytvořit pevnější a odolnější zubní výplně

By Brendan Day, DTI
July 22, 2020

EDMONTON, Alberta, Kanada / LONDÝN, Velká Británie: Vzhledem k tomu, že zubním kazem trpí dle odhadů více než 2,3 miliardy lidí, mohl by být jakýkoli potenciální pokrok v oblasti dentálních výplňových materiálů přínosem pro značnou část světové populace. Zkoumáním struktury určitých kompozitních materiálů objevil mezinárodní tým vědců metodu, která by mohla tyto materiály značně vylepšit a následně vést k pevnějším dentálním výplním.

Vědci z Kanady, Velké Británie, Norska a USA se rozhodli lépe poznat světelně aktivované kompozity na bázi pryskyřice, které se běžně používají v celé řadě zdravotnických a stomatologických situací, včetně dentálních výplní. Ačkoliv je toho hodně známo o chemickém složení těchto kompozitů, způsob, jakým částice plniva ovlivňují jejich polymeraci byl doposud téměř neprozkoumán.

Výzkumný tým se rozhodl tuto mezeru ve znalostech pomoci překlenout a k důkladnému prozkoumání chování, ke kterému dochází v matrixu různých kompozitů, použili širokoúhlé infračervené zobrazování na světelném zdroji zapůjčené kanadskou univerzitou v Saskatchewanu. Vědcům se tak podařilo dokázat, že přidané částice plniva modifikují reakci těchto kompozitů při vytvrzování.

Hlavním autorem studie byl Prof. Owen Addison, pomocný profesor stomatologie na univerzitě v Albertě a předseda ústní rehabilitace na Sstomatologické fakultě a Fakultě orálních a kraniofaciálních věd při King’s College v Londýně. Dental Tribune International řekl, že by tento objev mohl informovat o prediktivních modelech chování kompozitních materiálů a mohl by zlepšit výkon těchto materiálů.

„Naše zjištění pomáhají zubním lékařům dvěma způsoby,“ řekl Addison. „Přímo, že poskytují novou formu důkazů, které posilují argument, že jsou současné pryskyřičné kompozity velice citlivé na režim světelného vytvrzování a že si zubní lékaři musí být vědomi toho, že je nutné dodržování doporučených protokolů. A nepřímo, že tento nový nástroj bude cenný při vývoji nových generací světelně vytvrzovaných kompozitů.“

Addison také uvedl, že jsou tato zjištění součástí probíhajícího výzkumného projektu, který bude dané metody dále rozvíjet. „V příštích 12 měsících prozkoumáme i nové přístupy k optimalizaci polymerace kompozitů na základě vzdálenosti mezi částicemi plniva,“ dodal.

Studie s názvem „Origin of micro-scale heterogeneity in polymerisation of photo-activated resin composites“ byla zveřejněna online 15. dubna 2020 v časopisu Nature Communications, ještě před zařazením do tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International