DT News - Czech Republic and Slovakia - Italští vědci testují 11 nových materiálů pro 3D tisk

Search Dental Tribune

Italští vědci testují 11 nových materiálů pro 3D tisk

Pochopení rozdílného chování nových materiálů je klíčové pro vývoj dentálních výrobků, které vydrží v prostředí ústní dutiny. (Obrázek: Aleksandr Ivasenko/Shutterstock.)

Pá. 19 dubna 2024

uložit

PERUGIA, Itálie: V posledních letech došlo v oblasti výroby zubních náhrad k výraznému posunu díky nástupu aditivních výrobních technologií. Tento inovativní přístup způsobil nejen revoluci v procesech navrhování a výroby, ale také zavedl množství nových polymerních materiálů přizpůsobených pro dentální aplikace.

Výzkumníci v Itálii nedávno zkoumali dynamické mechanické vlastnosti a biokompatibilitu in vitro 11 nových dentálních materiálů pro 3D tisk určených pro výrobu dočasných korunek a můstků a konstrukcí zubních náhrad, aby posoudili jejich vhodnost pro klinické použití. Zjistili, že tyto materiály vykazují potenciál absorbovat typické žvýkací zatížení.

Studie měřila viskoelastické vlastnosti materiálů tím, že je vystavila dynamickému zatížení a analyzovala jejich deformaci a chování při rozptylu energie za řízených teplotních a frekvenčních podmínek (dynamická mechanická analýza), aby autoři prozkoumali jejich chování při zatížení napodobujícím zátěž v ústní dutině. Autoři testovali také jejich cytotoxicitu kultivací buněk lidské ústní sliznice na discích z těchto materiálů.

Poznatky studie o dynamickém mechanickém chování a biologických interakcích těchto materiálů podtrhují komplexní aspekty výběru vhodných materiálů pro zubní náhrady. Bylo zjištěno, že modul pružnosti (míra tuhosti) materiálů se mění s frekvencí působící síly. Mechanické vlastnosti při vyšších frekvencích (11–101 Hz) byly konzistentnější a nedocházelo u nich k výrazným změnám tuhosti ani odchylkám měření, což naznačuje, že si materiály zachovávaly strukturální integritu a pevnost; při vystavení nízkým frekvencím, které se podobají přirozeným žvýkacím silám (1–11 Hz), však byly materiály pružnější a méně náchylné k lomům, ale také vykazovaly pokles pevnosti. Při této frekvenci byla zjištěna značná variabilita, což naznačuje, že tyto výsledky mohou být nespolehlivé. Tato zjištění poukazují na možné snížení trvanlivosti a spolehlivosti těchto materiálů při působení proměnlivých sil v ústní dutině.

Při biologickém hodnocení bylo zjištěno významné snížení životaschopnosti buněk po 3 a 24 hodinách působením těchto materiálů, což naznačuje potřebu opatrného hodnocení dlouhodobých interakcí těchto materiálů s ústní tkání. Toto snížení životaschopnosti buněk však po 24 hodinách vykazovalo určité známky obnovy, což naznačuje možné snížení cytotoxicity v průběhu času.

Výzkumný tým navrhl další zkoumání chování těchto materiálů v umělých slinách, aby se lépe simulovaly podmínky v ústní dutině, a zkoumání jejich použití pro dočasné korunkové náhrady nebo náhrady nesené sliznicí, včetně jejich odolnosti vůči akumulaci biofilmu a mikrobiálním útokům, zejména druhů Candida. Byly rovněž navrženy další mikroskopické analýzy za účelem identifikace případných mikrotrhlin nebo strukturálních změn po mechanickém testování.

Pochopení rozdílného chování těchto materiálů v podmínkách dynamického zatížení v ústech a jejich interakce s biologickou tkání poskytuje základ pro další výzkum a vývoj v oblasti materiálové vědy, jehož cílem je v konečném důsledku zvýšit výkonnost a bezpečnost zubních náhrad zhotovených pomocí aditivních výrobních technologií.

Studie s názvem „Dynamic mechanical and biological characterization of new 3D-printed polymeric dental materials: A preliminary study“, byla publikována online 15. března 2024 v časopise Prosthesis.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement