Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vědci vyvinuli model pro automatickou lokalizaci mandibulárních kanálků

ESPOO, Finsko: Před zaváděním implantátu musí zubní lékaři nejprve lokalizovat mandibulární kanálek, což se obvykle dělá s pomocí CBCT zobrazovacích technik. Protože tento postup často vyžaduje značný čas a energii, finští vědci nedávno vyvinuli metodu automatické lokalizace mandibulárních kanálků za pomoci umělé inteligence, čímž se zavádění zubních implantátů značně usnadní.

Studie vznikla ve spolupráci vědců z Finského střediska pro umělou inteligenci, Tamperské univerzitní nemocnice ve Finsku, finského výrobce Planmeca a Institutu Alana Turinga ve Velké Británii. Vědci ve studii vyvinuli novou metodu hlubokého učení, která pomůže automaticky určit přesné umístění mandibulárních kanálků. Model je založen na trénování a použití hlubokých neuronových sítí, využívajících sadu dat sestavenou z CBCT skenů.

Po trénování modelu na hrubě anotovaných objemech byli vědci schopni přesně lokalizovat mandibulární kanálky sady anotované na úrovni voxelů, přičemž průměrná vzdálenost křivky a průměrná symetrická povrchová vzdálenost byly 0,56 mm a 0,45 mm. Výsledky ukazují, že model úspěšně překonal statistické tvarové modely, které se ve výzkumu obvykle používají.

Podle vědců může tento nový model dosahovat téměř lidské přesnosti v případech, kdy pacient nemá žádné předchozí zvláštní stavy a nevyžaduje speciální ošetření. „Ve složitějších případech bude možná nezbytné odhad upravit, takže ještě nemluvíme o plně samostatném systému,“ řekl hlavní autor Joel Jaskari, doktorand na Aalto University ve Finsku, v tiskové zprávě.

Vědci poznamenali, že cílem studie bylo optimalizovat pracovní postupy radiologů. „Cílem této výzkumné práce však není nahradit radiology, ale urychlit jejich práci a zefektivnit ji tak, aby měli čas soustředit se na složitější případy,“ vysvětlil prof. Kimmo Kaski, hlavní poradce v oblasti výpočetní vědy na Aalto University.

Společnost Planmeca, která se specializuje na vývoj 3D a 2D digitálních zobrazovacích zařízení, stomatologických souprav a CAD/CAM řešení a softwaru, v současné době integruje model do svého speciálního softwaru. Model bude využíván v 3D tomografických zařízeních Planmeca.

Studie s názvem „Deep learning method for mandibular canal segmentation in dental cone beam computed tomography volumes“ byla zveřejněna online 3. dubna 2020 v časopisu Scientific Reports.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International