Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Muž ztratil paměť po ošetření kořenových kanálků

By Dental Tribune International
August 20, 2015

Leicester, UK: V březnu 2005, 38letý britský voják umístěný v Německu ztratil schopnost vytvářet si nové vzpomínky poté, co podstoupil běžné ošetření kořenových kanálků. Doposud není schopen zapamatovat si cokoli na více než 90 minut, přestože je jeho mozek zcela neporušený a podle lékařů se mu nestal žádný úraz, který by mohl způsobit amnézii.

„Pamatuji se, že jsem se dostal do křesla a zubní lékař mi podal lokální anestezii,“ řekl BBC muž, který si přál zůstat v anonymitě. Od té chvíle si nic nepamatuje. Každé ráno se probudí a myslí si, že je stále vojákem umístěným v Německu v roce 2005, a čeká na návštěvu zubního lékaře z důvodu ošetření kořenových kanálků.
 

Německý zubní lékař po ošetření, které bylo bez komplikací, pouze zjistil, že s pacientem něco není v pořádku. Byl bledý, dezorientovaný a nemohl vstát. Protože se jeho stav nelepšil, byl převezen do nemocnice, kde zůstal několik dní. Ze začátku si nebyl schopen zapamatovat nic na déle než několik minut.

Lékaři měli nejprve podezření na špatnou reakci na anestetika, která způsobila krvácení do mozku. Nemohli však nalézt žádný důkaz o poranění. Nakonec se pacient se svojí rodinou vrátil do Anglie, kde případ převzal Dr. Gerald Burgess, klinický psycholog z Leicesteru.

Podle Dr. Burgesse mohla být nejpravděpodobnějším vysvětlením stavu tohoto muže jistá forma anterográdní amnézie. V tomto případě poškození hippokampů, částí mozku odpovědných za upevňování informací z krátkodobé paměti v paměti dlouhodobé, takže se vzpomínky nemohou vytvářet a správně ukládat. Přesto skenování mozku tohoto muže neukázalo žádné abnormality. Dalším možným vysvětlením tak mohla být psychogenní nemoc. Dr. Burgess provedl podrobnou psychiatrickou analýzu s cílem zjistit, zda muž neutrpěl nějaké trauma. Dr. Burgess však zjistil, že byl pacient emočně zdráv a jeho manželka potvrdila, že před návštěvou zubního lékaře v roce 2005 nebyly v jeho životě žádné traumatické události.

Dr. Burgess pokračoval ve zkoumání vzácného případu amnézie svého pacienta, a měl podezření, že by důležitou roli mohly hrát synapse v mozku. Pokaždé, když se vytváří vzpomínka a přenáší se do dlouhodobé paměti, dochází k přestavbě synapsí, která zahrnuje produkci nových proteinů. Tato syntéza proteinů může být v případě tohoto pacienta blokována, což mu brání ve vytváření nových dlouhodobých vzpomínek. Za účelem dalšího zkoumání této hypotézy prošetřoval dr. Burgess z literatury pět podobných případů záhadné ztráty paměti bez poškození mozku. Tyto případy mohly poskytnout odpověď na otázku, proč se zdá, že ztrátu paměti muže spustilo ošetření kořenových kanálků. Všechny případy nějakým způsobem souvisely s obdobím psychického stresu během lékařského ošetření. „Mohlo se jednat o genetické predispozice, které potřebují ke spuštění procesu katalytickou událost,“ řekl dr. Burgess BBC.
 

„Jedním z důvodů pro popsání tohoto ojedinělého případu bylo to, že jsme se s něčím podobným na našich klinikách dosud nesetkali a nevíme, co si o tom myslet, ale cítíme potřebu poctivě uvést skutečnosti tak, jak jsme je vyhodnotili, aby bylo možné postupovat dále, pokud by se objevily další případy nebo lidé, kteří by věděli více než my o tom, co mohlo amnézii pacienta způsobit,“ uvedl dr. Burgess.

Zpráva o klinickém případu od dr. Burgesse, nazvaná „Profound anterograde amnesia following routine anesthetic and dental procedure: A new classification of amnesia characterized by intermediate-to-late-stage consolidation failure?“ byla zveřejněna na internetu v časopisu Neurocase 15. května.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International