Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vědci vyvíjejí ergonomickou podprsenku pro zubní lékařky

By Franziska Beier, Dental Tribune International
December 28, 2020

DÜSSELDORF, Německo/HONG KONG, Čína: Jelikož se v posledních desetiletích neustále zvyšuje počet žen-zubních lékařek, dostaly se do centra pozornosti jejich potřeby v oblasti ergonomie při ošetření. Důležitou roli hrají ženská prsa a různé velikosti košíčků podprsenek, protože často brání zubní lékařce zaujmout při ošetření pacienta symetrickou vzpřímenou pracovní polohu. Právě probíhá společný projekt Arbeitsgemeinschaft Ergonomie in der Zahnheilkunde (Německá akademie stomatologické ergonomie) (AGEZ) a Hongkongské polytechnické univerzity (PolyU), jehož cílem je stanovit kritéria pro výrobu podprsenky, která zajistí zdravé pracovní držení těla a výhled do dutiny ústní pacienta bez překážky. Aby bylo možné vyvinout produkt, který odpovídá potřebám zubních lékařek a stomatologických sester, vytvořili vědci průzkum a chtěli by tímto vyzvat co nejvíce účastnic k poskytnutí zpětné vazby.

Protože si je vědom toho, že je ergonomie ve stomatologii zaměřena hlavně na ergonomii z mužského hlediska, došel Dr. Jerome Rotgans, předseda AGEZ (oborová skupina Německé společnosti zubního lékařství a orální medicíny DGZMK) a mimořádný profesor na RWTH Fakultní nemocnice v Cáchách v Německu k tomu, že nastal čas to proaktivně změnit. Ergonomií žen-zubních lékařek se poprvé zabývala každoroční konference AGEZ v roce 2019. Během přípravy na svoji přednášku na konferenci Dr. Rotgans zjistil, že údaje týkající se fyzické a duševní odolnosti žen výslovně neukazují, že by ženská prsa byla potenciální příčinou nezdravého držení těla při práci. „Mým záměrem bylo prolomit toto tabu,“ řekl v rozhovoru pro Dental Tribune International (DTI).

Podle partnerky projektu Dr. Kit-lun Yick, docentky Ústavu textilu a oděvů na PolyU, způsobuje nošení nevhodných podprsenek nepohodlí, úzkost, a dokonce i nejistotu. Na otázku, co ji motivovalo se k projektu připojit řekla DTI: „Je to smysluplný projekt. Výroba spodního prádla se tradičně zaměřuje pouze na design podprsenek pro každodenní nošení a sportovních podprsenek. Zřídkakdy při navrhování a procesu vývoje podprsenek zkoumáme nejrůznější potřeby žen v různých profesích.“

Proč potřebují zubní lékařky ergonomické podprsenky?

Dr. Jerome Rotgans, iniciátor projektu (fotografie: Jerome Rotgans)

Nejergonomičtější poloha pro zubního lékaře je ta, kdy je hlava vodorovně ležícího pacienta ve výšce hrudníku lékaře uprostřed sagitální roviny. Zubní lékařky se však mohou této poloze vyhýbat, je-li výhled do dutiny ústní rušen prsy, což má za následek několik hodin denně v nezdravé pracovní pozici.

Zvláště pak u podprsenek s košíčky větších velikostí se při jejich nošení prsa zvednou a částečně posunou do stran. Podle Dr. Rotganse jsou oba tyto aspekty považovány za ergonomicky velmi škodlivé. „Zvednutím se prsa zvýrazní. Překáží v zorném poli pracující lékařky, která to kompenzuje předklonem, čímž dochází k dalšímu namáhání svalů krku a ramen. Posun prsou do stran zase oddaluje paže a způsobuje další namáhání svalů ramene,“ vysvětluje. Ramínka podprsenky navíc mohou narušovat krevní oběh a zařezávat se do kůže, což vede ke svalovému napětí a extrémnímu nepohodlí.

Aby nedocházelo ke kontaktu prsou zubní lékařky a hlavy pacienta, používají lékařky polohy, při nichž sedí vzadu a naklání se dopředu. Nyní prodávané výrobky, jako jsou kompresní podprsenky nebo podprsenky vyztužené dráty, neřeší ergonomické potřeby zubních lékařek, ale naopak fyzické problémy spíše zhoršují, uvedla Dr. Yick.

Německá pracovní skupina pro ergonomii spolupracuje s hongkongským textilním ústavem

Při hledání partnerů výzkumu našel Dr. Rotgans univerzitu PolyU, který se zabývá módou a textilem se zvláštním zaměřením na spodní prádlo. Po prvním neúspěšném pokusu o zahájení projektu v roce 2019 kontaktoval Dr. Rotgans univerzitu znovu v květnu tohoto roku. Tentokrát mu byl během několika dní předložen návrh projektu a první fáze projektu začala v červenci. Úkolem AGEZ je nábor účastníků-účastnic průzkumu, který již probíhá s podporou Hongkongské dentální asociace. Nyní běží s pomocí DTI druhé kolo. Úkolem PolyU je provést pokusy, které poskytnou vhodná řešení designu podprsenky.

Pokusy budou zahrnovat hodnocení podprsenek. U různých podprsenek budou studovány designové vlastnosti, materiálové vlastnosti a tlak na rozhraní mezi podprsenkou a různými oblastmi hrudníku, jako jsou ramínka, podpaží a horní oblast zad. Studovány budou podprsenky pro každodenní nošení, kompresní sportovní podprsenky a funkční sportovní podprsenky. Studie tlaku budou prováděny prostřednictvím systému pro měření tlaku. Pomocí 3D skenů těla budou také měřeny příslušné změny tvaru prsou.

„Bude navržen a vyvinut prototyp podprsenky, která bude cíleně minimalizovat posun a zvětšení prsou při stomatologických ošetřeních. Za tímto účelem budou také systematicky studovány různé materiály a vytvářeny nové střihy. Pokusy se budou opakovat a bude rovněž zohledněno celkové pohodlí s prototypem podprsenky, a to na základě subjektivního hodnocení,“ vysvětlila Dr. Yick.

Dr. Kit-lun Yick, partnerka projektu z Hongkongské polytechnické univerzity (fotografie: Kit-lun Yick)

Pozitivní dlouhodobý vliv na zubní lékařky

Očekává se, že prototyp podprsenky bude navržen a vyvinut do dubna 2021, a bude se šířit prostřednictvím odborných shromáždění. Očekává se, že hotový výrobek vstoupí na trh během tří až pěti let a odhaduje se, že jeho cena bude podobná jako u nyní prodávaných funkčních podprsenek.

Dr. Yick poskytla představu o vlivu výrobku na stomatologii: „Vzhledem k stále většímu významu zdraví a pohody v pracovním prostředí bude mít projekt pozitivní dlouhodobý vliv na velké procento zubních lékařek, protože jim nabídne adekvátní oporu prsou a kontrolu nad výhledem.“

Dr. Rotgans dodal, že by výrobek mohl najít využití také v jiných oborech: „V každém zaměstnání, kde mohou velké košíčky překážet. Například u policie, bezpečnostních služeb a v armádě, zvláště je-li třeba nosit neprůstřelné vesty.“

Je třeba zpětná vazba ohledně každodenního nošení podprsenek

Protože bude ergonomická podprsenka vyvíjena na základě údajů získaných z dotazníku, vyzývají Dr. Rotgans a Dr. Yick zubní lékařky a stomatologické asistentky z celého světa, aby poskytly zpětnou vazbu ohledně každodenního nošení podprsenky se zvláštním zaměřením se na problémy související s podprsenkou během ošetření pacienta. Dotazník, který navrhla Giselle Choi, studentka posledního ročníku bakalářského studijního programu zaměřeného na spodní prádlo na PolyU, se zaměřuje na témata jako je držení těla při práci, možné příčiny nepohodlí a ramínka podprsenek. Odpovědi budou shromažďovány pouze pro potřeby akademického výzkumu a budou uchovávány v tajnosti. Po ukončení výzkumu budou všechny informace trvale smazány.

Aby bylo možné navrhnout výrobek, který bude odpovídat potřebám žen-zubních lékařek při každodenní práci, jsou vědci závislí na jejich spolupráci (fotografie: AGEZ/PolyU)

Zubní lékařky a stomatologické asistentky, které by se chtěly studie zúčastnit naleznou dotazník potřebný k výrobě nejlepší ergonomické podprsenky zde. (Pozn. dotazník je k dispozici pouze v angličtině)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International