Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie zjistila, že lidský jazyk má schopnost rozeznávat pachy

By Dental Tribune International
September 10, 2019

PHILADELPHIA, USA: Schopnosti jazyka již byly dobře prozkoumány. V nové studii však vědci z Monell Chemical Senses Center ve Philadelphii uvádí, že senzory, které detekují pachy v nose, jsou přítomny také v lidských chuťových buňkách na jazyku. Zjištění naznačují, že interakce mezi smysly čichu a chuti mohou ve skutečnosti začít přímo na jazyku a nikoli v mozku, jak se dříve myslelo.

„Náš výzkum může pomoci vysvětlit, jakým způsobem pachové molekuly ovlivňují vnímání chuti,“ řekl vedoucí autor Dr. Mehmet Hakan Ozdener, buněčný biolog a vedoucí výzkumný pracovník v Monellu. „To může vést k vývoji zvýrazňovačů chuti na bázi pachu, které mohou pomoci v boji proti nadměrnému příjmu soli, cukru a tuku, spojeného s chorobami souvisejícími se stravou, jako jsou obezita a diabetes.“

Až do tohoto nedávného objevu byly chuť a vůně považovány za nezávislé smyslové systémy, které se vzájemně neovlivňují, dokud jimi získané informace nedosáhnou mozku. Dr. Ozdenera podnítil k vyvrácení tohoto předpokladu jeho dvanáctiletý syn otázkou, zda hadi roztahují jazyky, aby mohli cítit.

Dr. Ozdener a jeho tým použili ve svém výzkumu metody vyvinuté v Monellu k udržení živých lidských chuťových buněk v živné kultuře. Pomocí genetických a biochemických metod vědci zjistili, že lidské chuťové buňky obsahují mnoho klíčových molekul, o nichž je známo, že jsou přítomny v čichových receptorech. Poté použili metodu známou jako zobrazování vápníkem, aby ukázali, že kultivované chuťové buňky reagují na molekuly zápachu podobným způsobem jako buňky čichových receptorů.

„Přítomnost jak čichových, tak chuťových receptorů ve stejné buňce nám poskytne vzrušující příležitosti ke studiu interakcí mezi pachovými a chuťovými stimuly na jazyku,“ uvedl Ozdener.

Po těchto zajímavých výsledcích, které plynou z jejich první studie, nyní vědci zahájí proces stanovování, zda jsou čichové receptory přednostně umístěny na specifickém typu chuťové buňky, například na buňkách detekujících sladké nebo slané chutě. Jiné studie budou zkoumat, jak molekuly pachu modifikují reakce chuťových buněk a v konečném důsledku vnímání lidské chuti.

Studie pod názvem „Mammalian taste cells express functional olfactory receptors,“ („Chuťové buňky savců obsahují funkční čichové receptory“) byl uveřejněn online v časopisu Chemical Senses dne 24. 4. 2019.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International