Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Výzkum zjistil, že fóbie není překážkou stomatologickému ošetření

By Dental Tribune UK
July 24, 2019

LONDÝN, VB: Bylo zjištěno, že pacienti s fóbií ze stomatologického ošetření mohou návštěvu zubního lékaře často odkládat nebo se jí úplně vyhýbat. Vítanou zprávou pak je, že nedávná studie zjistila, že plány ošetření nabízené zubními lékaři jsou vždy ovlivněny složitostí situace v dutině ústní pacienta a případná fóbie jim není na překážku.

Ačkoli více než 50 procent Britů tvrdí, že se bojí návštěvy zubního lékaře, jen 12 procent trpí tak vysokou úrovní úzkosti, kterou lze klasifikovat jako fóbii. Tito pacienti udržují často horší orální hygienu a mají více zubních kazů, což je částečně dáno vyhýbáním se lékařskému ošetření.

Nová studie provedená vědci z King´s College London se pokusila zjistit, zda fóbie ze stomatologického ošetření nějak mění navrhovaný plán ošetření u takovýchto pacientů ve srovnání s pacienty netrpícími fóbií. Vědci vyzvali 79 britských zubních lékařů k vytvoření plánu ošetření pro imaginárního pacienta, který potřeboval jednoduché nebo komplexní ošetření, a byl založen na řadě nezávislých proměnných, jako je parodontologické ošetření, extrakce a zhotovení korunek.

Výsledky studie ukázaly, že zubní lékaři nabídli komplexnější plán ošetření v případě složitých situací a že rozhodování ohledně ošetření bylo primárně ovlivněno potřebami stavu dutiny ústní pacienta a nikoli tím, že trpí či netrpí fóbií z ošetření.

Dr. Ellie Heidari, vedoucí autorka studie a specializovaná klinická profesorka na King´s College London, ve zprávě týkající se studie uvedla: „Abychom mohli poskytovat stomatologickou péči lidem s fóbií, je důležité přizpůsobit svůj přístup a je-li to možné, poskytovat prevenci onemocnění dutiny ústní a záchranu zubů jako součást plánů péče o chrup.“

„Další důležitou součástí péče by mělo být řešení fóbie z ošetření tím, že poskytneme pacientům možnost přístupu ke kognitivní behaviorální terapii. Tato terapie se totiž ukázala být velice úspěšná,“ dodala.

Dr. Tim Newton, profesor psychologie v zubním lékařství na King´s College London, uvedl: „Pacienti s fóbií ze stomatologického ošetření čelí obrovským problémům spojeným se strachem a horším orálním zdravím. Je potěšitelné, že stomatologické týmy nevnímají tuto fóbii jako překážku pro komplexní záchovné nebo preventivní výkony. Doufáme, že je možné zajistit, aby i lidé s fóbií z ošetření mohli čerpat výhody dobrého orálního zdraví, ale také jim můžeme pomoci strach překonat díky nejúčinnější léčbě – kognitivní behaviorální terapii.“

Studie nazvaná „The impact of dental phobia on care planning: A vignette study“ byla zveřejněna v dubnovém vydání časopisu British Dental Journal 2019.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International