DT News - Czech Republic and Slovakia - Studie zjistila, že jsou průhledná snímatelná rovnátka prospěšnější než fixní rovnátka

Search Dental Tribune

Studie zjistila, že jsou průhledná snímatelná rovnátka prospěšnější než fixní rovnátka

Nová studie zjistila, že ortodontická léčba průhlednými snímatelnými rovnátky má významně méně negativních vlivů na stav pacienta z pohledu gingiválního zdraví a celkového pocitu pohody než léčba fixními rovnátky. (Stephen VanHorn/Shutterstock; auleena/Shutterstock)

St. 11 května 2016

uložit

V posledních letech se staly v ortodoncii příznivou alternativou fixních ortodontických aparátků (FOA) průhledné snímatelné aparátky. O vlivu léčby těmito snímatelnými rovnátky na orální hygienu a stav dásní však existuje jen málo studií. Tým německých výzkumných pracovníků nyní porovnal stav orálního zdraví, orální hygienu a spokojenost s léčbou u pacientů s FOA a s rovnátky ze systému Invisalign. Zjistili, že pacienti s rovnátky Invisalign mají zdravější parodont a jsou během ortodontické léčby spokojenější.

Doposud byla většina pacientů, zejména v dětství a v období dospívání, léčena pomocí FOA. Tyto aparátky však mají sklon komplikovat orální hygienu a tudíž ovlivňovat zdraví parodontu pacientů. Léčba pomocí FOA navíc není z estetických důvodů příliš oblíbená u dospělých pacientů. Vyvíjí se proto jiné ortodontické techniky, které by měly lepší estetiku a zjednodušovaly by procedury orální hygieny. Alternativou k FOA jsou průhledná snímatelná rovnátka, která jsou diskrétní a mají tu výhodu, že se během orální hygieny a jídla nebo pití odstraňují. Používání průhledných snímatelných rovnátek v posledním desetiletí výrazně vzrostlo a jedním z ukázkových příkladů je systém Invisalign, vyráběný firmou Align Technology od roku 1999. Jak ale poukázali výzkumní pracovníci z univerzity Johanna Gutenberga v Mainzu, vlivy Invisalign a FOA na orální hygienu porovnával pouze omezený počet studií.

Jejich studie zahrnovala 100 pacientů, kteří podstoupili ortodontickou léčbu trvající déle než šest měsíců, a byli rovnoměrně rozděleni mezi léčbu pomocí FOA a Invisalign. Výzkumní pracovníci provedli klinická vyšetření před a po léčbě, aby vyhodnotili stav parodontu pacientů a veškeré změny. Kromě toho pomocí podrobného dotazníku posuzovali osobní návyky týkající se orální hygieny a stravy, stejně jako spokojenost s léčbou. Všichni pacienti obdrželi před a v průběhu ortodontické léčby stejné pokyny k provádění orální hygieny. Pokyny zahrnovaly používání zubního kartáčku, zubní nitě a mezizubních kartáčků třikrát denně.

Analýza dat neukázala žádné rozdíly mezi oběma skupinami z hlediska zdraví parodontu a orální hygieny před ortodontickou léčbou. Během ortodontické léčby však výzkumní pracovníci pozorovali u obou skupin značné změny ve stavu parodontu. Zjistili, že gingivální zdraví bylo významně lepší u pacientů léčených pomocí Invisalign a množství zubního plaku bylo také menší, přestože ne významně odlišné, ve srovnání s pacienty léčenými pomocí FOA.

Výsledky dotazníku ukázaly větší spokojenost u pacientů léčených pomocí Invisalign. Pouze 6 procent pacientů s Invisalign uvedlo zhoršení celkového pocitu pohody během ortodontické léčby, ve srovnání s 36 procenty u pacientů s FOA. Další negativní vlivy, které byly také významně četnější u pacientů s FOA, zahrnovaly podráždění dásní (FOA: 56 procent, Invisalign: 14 procent), bránění se smíchu z estetických důvodů (FOA: 26 procent, Invisalign: 6 procent), nutnost změny stravovacích návyků během ortodontické léčby (FOA: 70 procent, Invisalign: 50 procent) a nutnost čištění zubů delší dobu a častěji (FOA: 84 procent, Invisalign: 52 procent).

Výzkumní pracovníci došli k závěru, že ortodontická léčba pomocí Invisalign má významně méně negativní dopad na stav pacienta, než léčba pomocí FOA, a to jak z hlediska gingiválního zdraví, tak i s ohledem na celkový pocit pohody.

Studie s názvem „Braces versus Invisalign: Gingival parameters and patients’ satisfaction during treatment: A crosssectional study (Fixní rovnátka versus Invisalign: Gingivální parametry a spokojenost pacientů během léčby: Průřezová studie)“, byla zveřejněna online 24. června v časopisu BMC Oral Health.

Pro více informací o ortodoncii použijte tento odkaz:
http://www.dental-tribune.com/topics/45_orthodontics.html
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement