Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Britská vláda odmítá zákaz prodeje energetických nápojů dětem

By Dental Tribune UK
January 31, 2019

LONDÝN, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: Po období veřejné diskuze dospěli poradci britské vlády k závěru, že neexistují dostatečné důkazy, které by zakládaly zákaz prodeje energetických nápojů dětem. Poradci zjistili, že zatímco konzumace energetických nápojů mladými lidmi souvisí s jiným rizikovým chováním, jako je konzumace alkoholu a kouření, zdůraznili, že není možné určit, zda mezi takovými jednáními existuje příčinná souvislost.

Vláda Spojeného království zahájila v srpnu proces veřejné diskuze ohledně případného zákazu prodeje energetických nápojů každému mladšímu 16 let. Výzkum Fuse, Centra pro výzkum translačního výzkumu ve veřejném zdraví, naznačuje, že děti ve věku do 16 let v Británii byly největšími spotřebiteli energetických nápojů ve své věkové skupině v Evropě.

Tyto nápoje zpravidla obsahují velké množství cukru a kofeinu a jsou spojovány s řadou zdravotních problémů, včetně bolestí hlavy, nespavosti a vzniku zubního kazu. Vysoká kyselost energetických nápojů může dále zhoršovat erozi zubů – stav, který postihuje až 44 % 15letých britských dětí. Několik velkých řetězců supermarketů ve Velké Británii už přestalo kvůli souvisejícím zdravotním problémům prodávat energetické nápoje dětem mladším 16 let.

Výbor pro vědu a techniku v reakci na rozhodnutí britské vlády argumentoval, že obavy společnosti a důkazy od učitelů by mohly odůvodnit zákaz těchto nápojů, který podporuje britská dentální asociace (British Dental Association – BDA).

„Zubní lékaři vidí každodenní devastující dopad energetických nápojů na dětské orální zdraví,“ uvedl předseda BDA Dr. Mick Armstrong.

„Je podivné, že stále diskutujeme o produktech, které jsou návykové, vysoce kyselé a mohou obsahovat 14 čajových lžiček cukru – tedy mnohem víc než plechovka coly,“ pokračoval.

„Každá reklamní kampaň nepopiratelně dokazuje, že průmysl cynicky pohlíží na děti jako na cílový trh s těmito nápoji. Pokud to vláda myslí s prevencí alespoň trochu vážně, vyřadí je z nabídky.“

Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví (RCPCH) v reakci na rozhodnutí vyzvala vládu, aby zvýšila cenu energetických nápojů, a snížila tím jejich dostupnost. „Vítáme nedávnou pozornost vlády vůči zdraví dětí prostřednictvím Plánu dětské obezity a jeho preventivní vize a souhlasíme s tím, že pokud jde o energetické nápoje, je zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné zhodnotit jejich plný dopad na zdraví dětí,“ uvedl profesor Russell Viner, prezident RCPCH.

„Věříme nicméně, že důkazy jsou přesvědčivé již nyní, a že energetické nápoje nepřinášejí dětem žádné výhody a pouze jim škodí. Mezitím vyzývám vládu, aby chránila děti tím, že zavede minimální cenu za energetické nápoje, neboť víme, že nízká cena je klíčovým faktorem pro jejich nákup a zdražením by byly ostatní nápoje cenově příznivější a tedy přitažlivější.“

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International