Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie spojuje nezjištěné poruchy metabolismu cukrů s periodontitidou

By Dental Tribune International
January 30, 2020

STOCKHOLM, Švédsko: Potřeba větší interdisciplinární komunikace mezi zdravotnickými odborníky je stále zřejmější. Nedávná studie například zjistila, že u pacientů s nezjištěnými poruchami metabolismu cukrů je větší riziko výskytu infarktu myokardu a periodontitidy, což je zjištění, které by mělo podle vědců směřovat diabetology k tomu, aby se zajímali o zdravý chrup svých pacientů a úžeji spolupracovali se zubními lékaři.

„Naše zjištění naznačují, že dysglykémie je klíčovým rizikovým faktorem jak u závažné periodontitidy, tak infarktu myokardu, a že kombinace závažné periodontitidy a nezjištěného diabetu dále zvyšuje riziko infarktu myokardu,“ řekla hlavní autorka studie, Dr. Anna Norhammarová, kardioložka a docentka na Lékařské fakultě Karolinska Institutet.

Studie byla společným podnikem kardiologů a zubních lékařů, kteří se zdůrazňují význam spolupráce napříč lékařskými odbornostmi. Využila dat ze studie PAROKRANK (periodontitida a její vztah k ischemické chorobě srdeční), která zahrnovala 805 pacientů s infarktem myokardu ze 17 švédských kardiologických klinik a 805 kontrolních subjektů, kteří se shodovali ve věku, pohlaví a PSČ. Periodontální stav pacientů byl vyhodnocen pomocí rentgenových snímků a jejich dysglykemický stav pomocí testu glukózové tolerance.

Účastníci s dřívější diagnózou diabetu byli ze studie vyloučeni, a zůstalo 712 pacientů a 731 kontrolních subjektů. Stav glukózové tolerance byl rozdělen do tří kategorií: normální, zhoršená glukózová tolerance a nově zjištěný diabetes. Srovnání byla provedena po rozdělení podle věku, pohlaví, kouření, vzdělání a rodinného stavu. Výsledky ukázaly, že dříve nezjištěné poruchy metabolismu cukrů, které zahrnovaly diabetes a zhoršenou glukózovou toleranci, byly spojeny s infarktem myokardu a závažnou periodontitidou. U pacientů s infarktem myokardu bylo také zhruba dvakrát častější, že měli nezjištěnou dysglykémii, než u zdravých kontrolních subjektů.

„Řada lidí pravidelně navštěvuje zubního lékaře a možná by stálo za zvážení, aby prováděli u pacientů se závažnou periodontitidou pravidelné testování hladiny cukru v krvi a tyto pacienty zachytili,“ poznamenala Norhammarová.

Studie s názvem „Undetected dysglycemia an important risk factor for two common diseases myocardial infarction and periodontitis: A report from the PAROKRANK study byla zveřejněna online dne 10. června 2019 v Diabetes Care, před zařazením do tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International