Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Švédská studie potvrzuje souvislost mezi periodontitidou a rizikem kardiovaskulárních onemocnění

By Dental Tribune International
January 09, 2020

MALMÖ, Švédsko: Ztráta zubů, konečný výsledek periodontitidy, byla již dříve spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studie provedená na univerzitě v Malmö v rámci doktorandské práce zkoumala vztah mezi periodontitidou, kardiovaskulárními onemocněními a úmrtností. Bylo zjištěno, že periodontitida způsobuje u starších lidí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí. Tento článek proto zdůrazňuje význam užší spolupráce při poskytování stomatologické a celkové zdravotní péče.

Výzkum provedla doktorandka Dr. Viveca Wallin Bengtssonová, z oddělení orálního zdraví na Fakultě zdravotních věd univerzity v Kristianstadu ve Švédsku, jako součást Švédské národní studie stárnutí a péče (SNAC).

Wallin Bengtssonová studovala vztah mezi aterosklerózou a periodontitidou, a zda lze kalcifikace pozorované na RTG snímcích po dobu 13 let spojovat s nástupem cévní mozkové příhody a kardiovaskulárními onemocněními.

Dalším cílem studie bylo prozkoumat, zda byli jedinci s periodontitidou v průběhu dalších 17 let více ohroženi výskytem ischemické cévní mozkové příhody nebo úmrtím. Za tímto účelem byli do studie zařazeni lidé ve věku 60 a více let žijící v oblasti Karlskrona, což je jediná oblast, kde byly v rámci SNAC monitorovány stomatologické služby.

Na základě panoramatických RTG snímků zkoumala Wallin Bengtssonová úroveň kostí kolem zubů a přítomnost kalcifikací. „Možnost provést takto dlouhodobě navazující studii je poměrně ojedinělá,“ vysvětlila.

Výsledky studie ukázaly, že u starších lidí s periodontitidou je vyšší pravděpodobnost kalcifikace karotidy. „Je zřejmé, že u lidí s periodontitidou je větší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění a je u nich také zvýšené riziko úmrtí,“ řekla Wallin Bengtssonová.

Dále také zdůraznila důležitost zubních lékařů při pečlivé analýze všech pořízených panoramatických RTG snímků, protože zánět, který vzniká v souvislosti s periodontitidou může vést k ukládání tuku a plaku v různých tepnách těla.

„Ústa jsou životně důležitou částí našeho těla. Stomatologická a zdravotní péče by proto měla úžeji spolupracovat. Jakmile je na RTG snímku zjištěna kalcifikace, musí o tom být pacient informován a odeslán na vyšetření k dalším lékařům. Kromě toho by mohla užší spolupráce vést ke zlepšení preventivní stomatologické péče,“ řekla Wallin Bengtssonová.

Doktorandská disertační práce s názvem „Periodontitis, Carotid Calcifications and Future Cardiovascular Diseases in Older Individuals“ byla vydána v roce 2019 Odontologickou fakultou univerzity v Malmö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International