Search Dental Tribune

„Souvislost mezi onemocněním dutiny ústní a oxidačním stresem není stále příliš známa“

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Normální buňka Volné radikály napadající buňku Buňka s oxidačním stresem (fotografie: Dr. Lenka Baňasová)
Kasper Mussche

By Kasper Mussche

Út. 27 dubna 2021

save

Dr. Lenka Baňasová provozuje své vlastní stomatologické centrum Pearl Dental v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, kde zaměstnává kolektiv nadšených zubních lékařů, dentálních asistentek a hygienistek. V posledních letech se její zájem stále více přesouvá z oblasti záchovné stomatologie a protetiky směrem k parodontologii. Nejdůležitější však je, že je jednou z mála zubních lékařů, kteří se zabývají do značné míry opomíjeným tématem oxidačního stresu. V tomto rozhovoru vysvětluje, jak mohou přírodní antioxidanty zlepšit parodontologickou léčbu.

Paní doktorko, jak jste se začala zajímat o stomatologii a co vás vedlo ke zkoumání oxidačního stresu?
Moje maminka je také zubní lékařkou a jako dítě jsem trávila spoustu času v její zubní ordinaci. Ve skutečnosti byla jedinou osobou, která nechtěla, abych studovala stomatologii a teď už chápu proč. Věděla, že stomatologie není snadná profese. Nicméně dnes mohu říci, že právě to, s jakým nadšením svou práci dělala, mě motivovalo ke studiu stomatologie.

Dr. Lenka Baňasová

Tématem mého postgraduálního studia byla parodontitida a markery oxidačního stresu. Musím přiznat, že zpočátku to bylo dosti náročné, protože v té době nebyl k mání dostatečný počet studií, které by se této problematice věnovaly. Postupem času, když jsme spolu s mými kolegy dosáhli dobrých výsledků v klinickém výzkumu dané problematiky a potvrdili své hypotézy, zajímala mě tato problematika stále více. V současné době dokončuji v Itálii magisterský studijní program (Master Degree) v oboru orální implantologie a pracuji na své diplomové práci věnované tématu periimplantitidy a markerů oxidačního stresu, takže v tomto tématu pokračuji.

Mohla byste našim čtenářům vysvětlit, co je to oxidační stres? K jakým dějům dochází v našem těle, když k němu dojde?
Oxidační stres představuje nerovnováhu mezi volnými radikály a antioxidanty v těle, která může vést k poškození buněk a tkání. Na jedné straně k němu dochází přirozeně a hraje významnou roli v procesu stárnutí, na straně druhé velké množství vědeckých důkazů naznačuje, že dlouhodobý oxidační stres přispívá k rozvoji celé řady chronických stavů. Mezi tyto stavy patří rakovina, diabetes mellitus, srdeční choroby, ateroskleróza, Parkinsonova choroba, parodontitida a celá řada dalších onemocnění.

Jakou roli hraje při zánětu? Jaký je vztah mezi oxidačním stresem a onemocněním parodontu?
Přirozená imunitní reakce organismu může vést k přechodnému neboli dočasnému oxidačnímu stresu. Tento typ oxidačního stresu vyvolává mírný zánět, který spontánně vymizí poté, co imunitní systém nad infekcí zvítězí nebo zacelí případná poranění. Nekontrolovaný oxidační stres může urychlit proces stárnutí a zároveň přispět k rozvoji celé řady stavů, o kterých jsem se již výše zmínila. Oxidační stres se také podílí na patogenezi parodontitidy.

Mohou pacienti rozpoznat rizikové faktory nebo nalézt způsoby, kterými zabrání nebo omezí oxidační stres?
K oxidačnímu stresu a nadměrné produkci volných radikálů přispívá celá řada rizikových faktorů. Patří mezi ně strava, nedostatek pohybu, kouření, konzumace alkoholu, určité stavy jako je např. obezita, některé léky a faktory životního prostředí jako je znečištění a záření.

I když se nemůžete vystavení volným radikálům zcela vyhnout, můžete upravit svůj životní styl, pokud jde o stravu, cvičení, životní prostředí atd. a tím pomoci udržet své tělo v rovnováze a předcházet možnému poškození a onemocnění. To se týká i vašeho orálního zdraví – a řekla bych, že pacienti si stále dost dobře neuvědomují, jak důležité je jejich orální zdraví pro jejich celkový zdravotní stav. Během posledních let jsme zaznamenali nárůst orálních onemocnění souvisejících s oxidačním stresem.

Jak dobře je však s oxidačním stresem obeznámen průměrný praktický zubní lékař? Je brán v potaz při stanovení diagnózy nebo léčbě?
Všichni zubní lékaři vědí, že orální zdraví je důležitým aspektem stavu celkové pohody a že celá řada systémových stavů a onemocnění má svůj původ v dutině ústní, přesto se však domnívám, že souvislost mezi orálními onemocněními a oxidačním stresem není stále příliš dobře známa. Uvedu příklad: v prostředí dutiny ústní představuje slina první obrannou bariéru proti volným radikálům, a to prostřednictvím slinných antioxidantů, přičemž v případě infekce znamená zvýšená tvorba volných radikálů, že svým počtem převýší počet antioxidantů a tím způsobí vznik a rozvoj oxidačního stresu. V poslední době jsem však zaznamenala, že přibývá počet studií a článků věnovaných této oblasti medicíny vč. stomatologie a zabývajících se právě problematikou oxidačního stresu.

Při stanovení diagnózy by se měl brát v úvahu celkový zdravotní stav pacienta a možné příčiny potenciálního vzniku oxidačního stresu. Například kouření je považováno za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik a rozvoj parodontitidy, neboť může negativně ovlivňovat alveol, vést ke ztrátě zubů, ale také může zvyšovat oxidační stres. A v neposlední řadě se jedná o rizikový faktor, který je možné snadno eliminovat.

Jste obeznámena také s bioflavonoidy a úlohou, kterou hrají v orálním zdraví?
Bioflavonoidy jsou přírodním léčivým zdrojem a mají antibakteriální a protizánětlivé neboli antioxidační vlastnosti. Prostřednictvím stimulace bílých krvinek a lymfocytů neutralizují viry a zároveň produkují interferony, čímž stimulují imunitní systém. Ve stomatologii jsou hojně používány jako doplňková léčba po předchozí odborné péči, kromě toho mají značný klinický přínos i v jiných lékařských oborech.

Například řada Perio Plus+ obsahuje CITROX, což je směs různých bioflavonoidů, které působí jako antioxidanty. Vidíte nějaký potenciál, pokud jde o CITROX nebo jiné antioxidanty v produktech pro péči o orální zdraví?
CITROX je antimikrobiální sloučenina, jejíž složky představují rozpustné bioflavonoidy získané z citrusových plodů. Bioflavonoidy jsou hydroxylované fenolické struktury syntetizované rostlinami, u kterých bylo již dříve prokázáno, že působí proti bakteriím, plísním a virům. Jak víme, bakterie představují hlavní příčinu vzniku a rozvoje parodontálních onemocnění. Mnoho nedávných studií prokázalo, že je CITROX účinný při inhibici růstu řady bakterií, jako je Aggregatibacter actinomycetemcomitans a Porphyromonas gingivalis, hlavní původci patogenní flóry u pacientů s parodontitidou.

Potenciál CITROXu vidím jako v doplňku produktů pro péči o orální zdraví, a tímto způsobem se již také používá. V žádném případě však nenahrazuje profesionální péči. Při léčbě parodontitidy musí být primárně zubním lékařem sestaven vhodný léčebný plán. Nejlepšími doplňkovými přípravky, které mohou pacientům pomoci s redukcí orálních bakterií v rámci domácí péče, jsou produkty obsahující chlorhexidin a další antioxidanty – používané samozřejmě podle pokynů zubního lékaře. Při správné terapii parodontitidy a při řádné domácí spolupráci pacienta, umožňuje kombinace optimální orální hygieny a implementace těchto antimikrobiálních prostředků značnou redukci množství škodlivých bakterií v dutině ústní, zlepšení stavu parodontu a stabilizaci orálního zdraví. V důsledku toho může dojít k rychlému poklesu markerů oxidačního stresu jako takového.

A závěrem, změnil váš výzkum na toto téma způsob, jakým léčíte pacienty nebo pohlížíte na parodontální onemocnění?
Již jsem zmínila, že celá řada klinických a základních experimentálních studií prokázala významnou souvislost mezi oxidačním stresem a parodontitidou. Lepší porozumění této souvislosti mi poskytlo hlubší vhled do patogeneze parodontitidy, vztahu mezi parodontitidou a systémovým zánětem, a samozřejmě i terapeutických strategií. Všichni zubní lékaři by měli mít na zřeteli, že parodontální léčbu je třeba brát vážně nejen z důvodu udržování co nejzdravějších úst pacienta, ale z důvodu prevence závažných komplikací.

Redakční poznámka: Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu prevention–international magazine for oral health, vol. 4, issue 1/2020. Zaujala vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *