Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nová studie doplňuje důkazy o vztahu mezi erektilní dysfunkcí a periodontálním onemocněním

KANTON, Čína: Rostoucí znepokojení nad souvislostí mezi erektilní dysfunkcí a periodontálním onemocněním vyvolalo v posledních letech další výzkum tohoto tématu. Nový systematický přehled a metaanalýza z Jinan University v Guangzhou zjistila další důkazy o vztahu mezi těmito jevy. Výsledky ukázaly, že muži s periodontálním onemocněním byli vystaveni téměř trojnásobnému riziku erektilní dysfunkce.

Výzkumníci provedli hodnocení kvality a analýzu citlivosti pěti kontrolovaných případových studií, které splňovaly zadaná kritéria. Tyto studie zahrnovaly údaje o více než 200 000 účastnících. Zjištění naznačují, že periodontální onemocnění by mělo být zahrnuto mezi rizikové faktory pro erektilní dysfunkci.

Podle Světové zdravotnické organizace bylo těžké onemocnění parodontu v roce 2016 považováno v celosvětovém měřítku za 11. nejrozšířenější chorobu. Jak parodontitida, tak erektilní dysfunkce mají spojitost s C-reaktivním proteinem (CRP), látkou produkovanou v játrech jako v reakci na výskyt zánětu. Vysoká hladina CRP v krvi je pak markerem zánětlivého stavu, včetně zánětu tepen spojeným s onemocněním srdce. Vědci se domnívají, že erektilní dysfunkce a parodontitida jsou si podobné v tom, že stejný typ zánětu může velmi dobře začít v menších krevních cévách před dosažením větších tepen jak v ústech, tak v oblasti penisu.

Předchozí studie z University of Granada ve Španělsku, publikovaná v loňském roce v časopisu Journal of Clinical Periodontology, ukázala, jak závažný může takový stav být. V uvedené studii byly hladiny CRP vyšší u mužů, kteří měli parodontitidu či erektilní dysfunkci než u mužů bez těchto zdravotních problémů. Muži s chronickou parodontitidou navíc měli dvakrát vyšší pravděpodobnost impotence než muži, kteří měli zdravé zuby a dásně, což naznačuje, že léčba periodontálního onemocnění za účelem snížení zánětu dásní může vést rovněž ke zlepšení erekce.

Studie pod názvem „Updated evidence of association between periodontal disease and incident erectile dysfunction“ („Aktualizovaný důkaz o spojitosti mezi periodontálním onemocněním a erektivní dysfunkcí“), byl zveřejněn ve vydání časopisu Journal of Sexual Medicine z ledna 2019.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International