Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

EFP a WHF zveřejňují zprávu potvrzující souvislost mezi periodontálním a kardiovaskulárním zdravím

By Dental Tribune International
February 21, 2020

BRUSEL, Belgie/ŽENEVA, Švýcarsko: Přestože již byla zkoumána různá spojení mezi periodontálním a kardiovaskulárním zdravím, až doposud chyběla komplexní analýza tohoto vztahu. Evropská parodontologická federace (EFP) a Světová federace srdce (WHF) vydaly v únoru 2020 konsensuální zprávu, v níž prohlašují, že existují pádné epidemiologické důkazy prokazující jednoznačné souvislosti mezi závažnou periodontitidou a kardiovaskulárním onemocněním.

Zpráva je výsledkem setkání na Perio and Cardio Workshop 2019, kde se sešlo více než 20 zástupců z EFP a WHF a diskutovali o nejnovějším výzkumu souvislostí mezi těmito dvěma chronickými nepřenosnými onemocněními. Mezi klíčové závěry výzkumu patřilo to, že u pacientů s periodontálním onemocněním je vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění a že u pacientů, kteří již mají obě tato onemocnění je vyšší riziko dalších kardiovaskulárních komplikací.

„Tento seminář byl jak pro kardiologickou, tak pro parodontologickou komunitu skvělou příležitostí k pečlivému a nezaujatému přezkoumání vědeckých důkazů na pozadí těchto souvislostí,“ komentoval dr. Mariano Sanz, profesor a vedoucí oddělení parodontologie na Complutense University v Madridu a hlavní autor konsensuální zprávy.

„Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí a zdravotního postižení. Nyní, když víme o souvislosti mezi periodontitidou a srdečními chorobami, musíme více zdůrazňovat rizikové faktory, jako je kouření a špatná strava,“ dodal dr. Pablo Perel, vedoucí vědecký poradce WHF a profesor klinické epidemiologie na London School of Hygiene a Tropical Medicine’s Centre for Global Chronic Conditions.

„Lidé s periodontitidou by měli být informováni o riziku kardiovaskulárních onemocnění. Musíme se naučit myslet dále než na samotné konkrétní onemocnění, a zaujmout přístup „zaměřený na člověka“, a proto jsme v WHF hrdí, že jsme v této důležité problematice spojili síly s EFP,“ uzavřel Perel.

Jak uvedl Dental Tribune International v loňském roce, prokázala celá řada studií, že netraumatická ztráta zubů – konečný důsledek periodontálního onemocnění – může vést k vyššímu riziku kardiovaskulárního onemocnění. Týká se to především starších lidí, u nichž je větší pravděpodobnost výskytu kalcifikace krční tepny, trpí-li periodontitidou.

Zpráva s názvem „Periodontal and cardiovascular diseases: Consensus report“ byla zveřejněna online 3. února 2020 v časopise Global Heart a ve stejný den i v časopise Journal of Clinical Periodontology, před zařazením do tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International