Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Poměr lymfatických uzlin může předvídat závažnost rakoviny dutiny ústní

AURORA, Colorado, USA: Vzhledem k tomu, že rakovina dutiny ústní bývá často odhalena až v pozdním stadiu svého vývoje, pacienti s touto rozvinutou formou onemocnění mají pětiletou šanci přežití pouze ve 40 procentech. Výzkumníci z University of Colorado v Denveru (CU Denver) nyní zjistili, že poměr lymfatických uzlin (LNR) poskytuje indikaci závažnosti rakoviny dutiny ústní. Tyto znalosti by nejen pomohly pacientům lépe předvídat průběh jejich onemocnění, ale mohly by také pomoci lékařům vybrat nejvhodnější pooperační léčbu.

Výzkumníci z Centra pro rakovinu při CU Denver shromáždili informace od 149 pacientů léčených v letech 2000 až 2015 v Univerzitní nemocnici UCHealth s operacemi a pooperačními léčbami lokálně pokročilého karcinomu dutiny ústní, aby hledali ve shromážděných datech shodné vzory.

„Chtěli jsme vědět, zda by charakteristiky zjištěné u těchto pacientů, jejich nádorů nebo jejich léčby mohly pomoci předvídat míru přežití,“ řekl vedoucí autor Ding Ding, student medicíny na katedře radiační onkologie na UK Denver.

Jako první krok studie potvrdili vědci pár očekávaných rizikových faktorů – založených na výsledcích předchozích studií – jako je to, že pacienti nejsou bílí, nejsou pojištěni nebo pojištěni pouze v rámci programu Medicaid, mají větší primární nádor, mají i po chirurgickém zákroku „okraje“ kolem nádoru testované pozitivně na rakovinu, nebo mají nádory, které již napadly okolní tkáně, toto vše předpovídá kratší celkovou míru přežití.

Dalším faktorem, který se běžně používá v modelech předpovídajících riziko rakoviny, je rozsah postižení lymfatických uzlin. „Současné posuzování stavu uzlin pro rakovinu dutiny ústní je založeno na velikosti, počtu, lateralitě a šíření tumoru mimo stěnu postižených lymfatických uzlin,“ vysvětlil Ding. „U jiných typů rakoviny, jako je rakovina prsu, výzkumníci zkoumali další míru postižení lymfatických uzlin, a to, zda poměr chirurgicky odstraněných lymfatických uzlin pozitivních na rakovinu může předvídat výsledky léčby. Přemýšleli jsme, zda LNR, může být také prediktorem přežití u rakoviny dutiny ústní.“

Všichni účastníci studie měli během operace průměrně 29 lymfatických uzlin odstraněných při chirurgickém zákroku. Asi 9 procent těchto lymfatických uzlin bylo pozitivních na rakovinu. To znamená, že někteří pacienti měli LNR nad 10 %, zatímco jiní měli zvláště nízkou nebo dokonce nulovou hodnotu LNR. Studie zjistila, že pacienti s LNR vyšším než 10 % měli přibližně dva a půl krát vyšší riziko recidivy rakoviny a 2,7krát vyšší riziko úmrtí než pacienti s LNR pod 10 procent.

„V naší studii se zdá, že LNR je více prediktivní, pokud jde o výsledky pacientů než tradiční metoda sledování lymfatických uzlin. K ověření těchto zjištění jsou zapotřebí rozsáhlejší studie a mohlo by být vhodné prozkoumat způsoby, jak začlenit LNR do současného modelu hodnocení rizik recidivy onemocnění,“ dodal Ding.

Pacienti s agresivním onemocněním by měli po operaci podstoupit intenzivnější chemoterapii a ozařování, zatímco ti s méně agresivním onemocněním by nemuseli absolvovat celý rozsah těchto léčebných postupů. Studie tedy doplňuje stále více důkazů podporujících použití LNR k identifikaci pacientů s vyšším rizikem recidivy a úmrtí na lokálně rozvinutý karcinom dutiny ústní.

Studie pod názvem „Association between lymph node ratio and recurrence and survival outcomes in patients with oral cavity cancer“ („Vztah mezi poměrem lymfatických uzlin a recidivami a výsledky přežití u pacientů s rakovinou dutiny ústní“) byl publikován dne 15. listopadu 2018 v JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International