Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie potvrdila klíčovou roli zubních lékařů při odhalování rakoviny dutiny ústní

TORONTO, Kanada: Nová studie ukázala, že zubní lékaři hrají důležitou roli v odhalování rakoviny v dutině ústní. Poté, co prozkoumali údaje shromážděné v jedenáctiletém období ve studii prováděné v kanadské provincii Ontario – první svého druhu – vědci zjistili, že zubní lékaři v této kanadské provincii detekují více případů rakoviny dutiny ústní a předrakovinných stavů než kdykoli předtím. Včasná detekce rakoviny přitom zvyšuje šance na úspěšnou léčbu, a proto je klíčem k záchraně životů pacientů.

Ve studii zkoumali vědci z University of Toronto 63 483 biopsií dodaných na Torontskou orální patologickou službu při stomatologické fakultě (TOPS) v letech 2005 až 2015. „Chtěli jsme se zaměřit na rozsah orálních biopsií prováděných zubními lékaři, a s čím se v praxi setkávají,“ uvedl hlavní autor studie Dr. Marco Magalhaes, odborný asistent na stomatologické fakultě a orální patolog na TOPS. Data o biopsiích z TOPS byla poté porovnána s čísly shromážděnými Ontarijským registrem rakoviny, který sleduje všechny hlášené případy rakoviny v provincii.

Data ukázala prudký nárůst celkového počtu karcinomů a dysplazie detekovaných zubními lékař. Celkově bylo mezi roky 2005 a 2015 v TOPS diagnostikováno 828 případů rakoviny úst, spolu s 2 679 premaligními lézemi. Procento detekce rakoviny ústní dutiny stomatology se však postupem času významně zvýšilo. V roce 2005 bylo biopsií detekováno pouze 56 případů rakoviny úst a 99 případů dysplazie ústního epitelu. Do roku 2015 se počet rakovin téměř zdvojnásobil a zvýšil se na 103 případů rakoviny dutiny ústní. Případy dysplazie se od roku 2005 více než ztrojnásobily, a to na 374 případů. „Tato čísla jsou důležitá, protože počet diagnostikovaných případů předčil nárůst populace v Ontariu i zvýšený počet zubařů s licencí v Ontariu,“ řekl Magalhaes.

Počet případů zjištěných v TOPS vzrostl o 180 procent, což je výrazně vyšší nárůst, než je celkový 30% nárůst rakoviny dutiny ústní, který byl zaznamenán v provincii za stejné období. Ontarijský registr rakoviny zaznamenal v období let 2005 až 2015 celkem 9 045 případů rakoviny dutiny ústní.

Podle Magalhaese mohou komplexní programy školení a další vzdělávání odborníků na orální zdraví vysvětlit, proč zubní lékaři v Ontariu hrají tak důležitou roli při včasném odhalení rakoviny. Zatímco pokročilé karcinomy ústní dutiny jsou poměrně snadno detekovatelné, premaligní léze a raná fáze rakoviny, jejichž diagnostika je klíčová pro vyšší míru přežití, může být obtížnější odhalit bez specializovaného tréninku, vysvětlil. Podle Kanadské onkologické společnosti mají pacienti léčení v raných stádiích rakoviny ústní dutiny nejvyšší míru přežití, mezi 75 a 93 procenty během pěti let v závislosti na místě nádoru. Toto číslo klesá na 38 až 63 procent v dalších pěti letech, je-li rakovina odhalena až v lokálně pokročilém stadiu.

Studie pod názvem „Increase in detection of oral cancer and precursor lesions by dentists: Evidence from an oral and maxillofacial pathology service“ byla publikována online v časopisu  Journal of the American Dental Association dne 25. dubna 2019.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International