Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Orální bakterie mohou hrát zásadní roli při odhalení rakoviny slinivky břišní

SOLNA, Švédsko: V nedávné studii odhalili výzkumníci z Karolinského institutu vztah mezi přítomností orálních bakterií v cystických nádorech slinivky břišní a závažností takového nádoru. Tato zjištění mohou napomoci ke zlepšení diagnostiky a léčby rakovinných nádorů slinivky a zabránit zbytečným chirurgickým zákrokům.

Vědci zjišťovali přítomnost bakteriální DNA v tekutině odebrané ze 105 pankreatických cyst pacientů a porovnávali typ a závažnost nádorů. K identifikaci bakterií vědci uspořádali 35 vzorků DNA, které obsahovaly velké množství bakteriální DNA. Zjistili, že tekutina z cyst s dysplazií vysokého stupně a rakovinou obsahovala mnohem více bakteriální DNA v porovnání s tekutinou obsaženou v benigních cystách.

„Nejvyšší množství bakterií nacházíme ve stadiu, kdy cysty začínají vykazovat známky rakoviny,“ řekla spoluautorka Dr. Margaret Sällberg Chenová, docentka a odborná asistentka na ústavu. „Doufáme, že se to dá použít jako biomarker pro včasnou identifikaci rakovinných cyst, které je třeba chirurgicky odstranit, aby se rakovina vyléčila. Tím by bylo možné snížit množství zbytečných operací benigních nádorů. Nejdříve však bude zapotřebí provést další studie, které by naše zjištění potvrdily.“

Podle Sällberg Chenové by uvedená zjištění mohla pomoci přehodnotit úlohu bakterií ve vývoji pankreatických cyst. Pokud by další studie prokázaly, že bakterie ovlivňují patologický proces, mohlo by to vést k novým terapeutickým strategiím s použitím antibakteriálních látek.

Vědci také zkoumali některé faktory, které by mohly ovlivnit množství bakteriální DNA nalezené v nádorové tekutině a vyšší přítomnost bakteriálního DNA zaznamenali u pacientů, kteří podstoupili invazivní endoskopii pankreatu. „Výsledky nebyly zcela jednoznačné, takže předchozí použití endoskopie nemůže být úplnou odpovědí na přítomnost bakterií,“ řekla Sällberg Chenová. „Pravděpodobně je však možné snížit riziko přenosu ústních bakterií do slinivky břišní vypláchnutím úst antibakteriální ústní vodou a zajištěním dobré ústní hygieny před vyšetřením. To by byla zajímavá klinická studie.“

Studie pod názvem „Enrichment of oral microbiota in early cystic precursors to invasive pancreatic cancer“ („Obohacení orální mikrobioty u raných cystických prekurzorů invazivního karcinomu pankreatu“) byla zveřejněna online dne 14. března 2019 v časopisu Gut.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International