DT News - Czech Republic and Slovakia - Studie ukazuje, že orální bakterie mohou být příčinou mozkových abscesů

Search Dental Tribune

Studie ukazuje, že orální bakterie mohou být příčinou mozkových abscesů

V nedávné studii vědci zjistili přítomnost ústních bakterií v dříve diagnostikovaných mozkových abscesech, které neměly vysvětlitelný původ. Vzhledem k těmto zjištěním se domnívají, že ústní bakterie mohou být nedostatečně rozpoznanou příčinou abscesů v mozku. (Obrázek: Kateryna Kon/Shutterstock)

PLYMOUTH, Velká Británie: V zajímavé studii vědci zkoumali roli ústních bakterií při vzniku mozkových abscesů. Zjistili, že vzorky mozkových abscesů, u nichž nebyl identifikován primární zdroj infekce, obsahovaly vysoký počet ústních bakterií, a usoudili, že bakterie, které způsobují ústní infekce, by mohly přispívat i ke vzniku mozkových abscesů. Na základě těchto zjištění dospěli vědci k závěru, že udržování dobrého stavu ústní dutiny může u některých jedinců pomoci zabránit vzniku mozkových abscesů.

Ve své studii vědci zkoumali záznamy 87 pacientů s abscesy mozku, kteří byli přijati na jedno britské neurochirurgické oddělení v průběhu 16 let. Použili mikrobiologické údaje získané z odběrů vzorků abscesů a periferních kultur ke kategorizaci druhů bakterií v rámci dvou skupin: případů, kdy nebyl zjištěn primární zdroj infekce (u 52 pacientů) a případů, u kterých byl zjištěn infekční zdroj vzniku mozkových abscesů (u 35 pacientů). Mikrobiologické údaje byly následně prověřeny za účelem identifikace běžných bakterií v dutině ústní v každé skupině.

Výsledky ukázaly, že u 52 pacientů v první skupině byla přibližně třikrát vyšší pravděpodobnost, že se v jejich vzorcích objeví bakterie z ústní dutiny. Navíc měli v nálezu výrazně vyšší počet Streptococcus anginosus, jednoho z nejčastějších druhů bakterií vyskytujících se v mozkových abscesech.

Ve světle těchto zjištění autoři tvrdili, že ústní dutina může být zdrojem infekce u pacientů s mozkovými abscesy neznámého původu, a tvrdili, že by mělo být nanejvýš důležité pečlivě přezkoumat zdravotní stav ústní dutiny pacientů s mozkovými abscesy.

Hlavní autorka Dr. Holly Royová, klinická lektorka neurochirurgie na Plymouthské univerzitě, v tiskové zprávě uvedla: „Ačkoli je známo mnoho možných příčin vzniku mozkových abscesů, původ infekce zůstává často klinicky neidentifikován. Bylo překvapivé, že se v mozkových abscesech nevysvětlitelného původu často objevují bakterie vyskytující se v dutině ústní. To akcentuje význam používání citlivějších technik k posouzení ústní dutiny jako potenciálního zdroje bakterií u pacientů s mozkovými abscesy a také význam zlepšení stomatologické péče a ústní hygieny obecně.“

Výzkumníci se domnívají, že budoucí studie by měly zahrnovat screening ústní dutiny a analýzu mikrobiomu, aby pomohly stanovit příčinnou souvislost mezi zdravím ústní dutiny a mozkovými abscesy a vyvinout strategie prevence.

Studie je součástí probíhajícího výzkumu univerzitní skupiny pro výzkum ústního mikrobiomu, jehož cílem je prozkoumat souvislost mezi ústním mikrobiomem a různými kardiovaskulárními a neurologickými onemocněními.
Studie s názvem „Oral microbes and the formation of cerebral abscesses: A single-centre retrospective study“, byla publikována online 17. listopadu 2022 v časopise Journal of Dentistry.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement