Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studium středověkého plaku ukazuje, jak se změnily orální mikrobiomy

KODAŇ, Dánsko: Řada nedávných studií ukázala, že zubní kameny z archeologických vzorků by mohly být bohatým zdrojem pro lepší pochopení zubního zdraví našich předků. Podobně pak nová studie zubního kamene z ostatků pohřbených na dánském hřbitově vrhla světlo na orální mikrobiomy určitých skupin středověkých obyvatel v této oblasti.

Tým z Kodaňské univerzity vedl studii a porovnával vzorky zubního kamene z ostatků 21 lidí pohřbených přibližně mezi lety 1100-1450 na středověkém hřbitově vesnice Tjærby v Dánsku. Ze zubního kamene bylo identifikováno celkem 3 671 proteinů z 220 různých proteinových skupin, přičemž přibližně 85 až 95 % bylo vyrobeno bakteriemi z orálního mikrobiomu.

Ačkoli všechny studované vzorky vykazovaly stopy bakterií spojených s periodontálním onemocněním a zubním kazem, výzkumný tým rozdělil vzorky do dvou skupin: jedné, která měla predispozice k dobrému zdraví a druhé náchylnější k orálnímu onemocnění. V první skupině došlo pouze k jednomu případu periodontitidy, zatímco sedm členů druhé skupiny vykazovalo známky závažného zubního kazu. Přestože je více než pravděpodobné, že tyto dvě skupiny jedly podobnou stravu a měly shodné návyky v péči o orální zdraví, rozdíl ve výsledcích orálního zdraví lze nejspíše přisuzovat rozdílům v bílkovinách, odkazujících na přítomnost Streptococcus sanguinis, relativně neškodné bakterie, které byly mnohem častější v orálním mikrobiomu pacientů z první skupiny.

Navzdory těmto rozdílům bylo zjištěno, že použité vzorky zubního kamene jsou mnohem heterogennější než vzorky získané od současných dánských jedinců. Autoři studie se domnívají, že hlavními příčinami této rozmanitosti v mikrobiomech současných obyvatel bude pravděpodobně větší rozmanitost moderní stravy, v kombinaci s faktory životního prostředí a životního stylu, genetiky, hygienických postupů a různé četnosti užívání antibiotik u jednotlivých osob.

Studie pod názvem “Quantitative metaproteomics of medieval dental calculus reveals individual oral health status” („Kvantitativní meta proteomika středověkého zubního kamene odhaluje individuální stav orálního zdraví“), byla publikována online v časopise Nature Communications dne 20. listopadu 2018.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International