Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie si vzala do hledáčku orální zdraví dětí s autismem

DURBAN, Jihoafrická republika: Protože po celém světě stále stoupá počet hlášených případů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), nabývá na důležitosti nutnost věnovat zvláštní pozornost tomu, jak jim pomoci předcházet problémům s orálním zdravím. Studie z Jihoafrické republiky tento problém osvětlila a poukázala na způsoby, které by mohly pomoci snížit nerovné možnosti související s orálním zdravím u této části populace.

Ačkoli se prevalence v jednotlivých zemích liší, Světová zdravotnická organizace odhaduje, že PAS trpí zhruba jedno ze 160 dětí. Protože se jedná o neurovývojové onemocnění, děti s PAS obvykle nemají orofaciální malformace. Místo toho se u nich v důsledku sebepoškozujícího chování, preference sladkých a měkkých pokrmů, nedostatku zručnosti a určitých léků užívaných při tomto stavu často vyvinou problémy s dutinou ústní.

Jak uvedl v loňském roce Dental Tribune International, děti s PAS kvůli problémům se spoluprací často nedocházejí na preventivní stomatologická ošetření. To může vést ke zvýšenému riziku zubního kazu, orálních infekcí a dalších problémů s chrupem.

Abychom lépe porozuměli problematice orálního zdraví u dětí s PAS, provedli vědci z University of KwaZulu-Natal’s School of Health Sciences intraorální vyšetření u 149 dětí s tímto stavem navštěvujících školy pro děti se zvláštními potřebami ve dvou jihoafrických provinciích. Z těchto dětí bylo u 82,5 % zjištěno, že mají ve stálém chrupu neošetřený zubní kaz, což je číslo podstatně vyšší než 56,5 % zaznamenané u všech dětí v roce 2015 v rámci národního průzkumu orálního zdraví.

Ze zkoumaných dětí si pouze 52,9 % čistilo zuby jednou denně, a u 68,5 % zúčastněných bylo zjištěno poranění měkkých tkání v oblasti hlavy a krku související se sebepoškozováním. V rámci boje proti těmto problémům autoři studie doporučili, aby byly vytvořeny preventivní a vzdělávací programy v oblasti orálního zdraví, které by vedly k řešení těchto problémů specifických pro děti s PAS.

V následném článku publikovaném v časopisu The Conversation nastínila dr. Magandhree Naidoová, spoluautorka studie a nyní přednášející na Fakultě orální hygieny University of the Western Cape’s, některá opatření, která by mohla být zavedena a která by řešila tyto nerovné možnosti v oblasti orálního zdraví. Příkladem úspěšné iniciativy byl program Sparkle Brush Programme, v rámci kterého byli školeni učitelé ze škol pro děti se zvláštními potřebami, asistenti učitelů a zdravotní sestry v poskytování orální profylaxe a bylo jim vysvětleno, jak mají dětem předvádět správnou techniku čištění zubů. Program byl spuštěn na čtyřech školách pro děti se zvláštními potřebami v provinciích Kwa-Zulu Natal a Western Cape. Tento program získal v roce 2019 na mezinárodním sympóziu dentální hygieny Mezinárodní federace dentálních hygienistek v australském Brisbane ocenění za sociální odpovědnost u lidí se zvláštními potřebami.

Studie s názvem „The oral health status of children with autism spectrum disorder in KwaZulu-Natal, South Africa“ byla publikována online 12. října 2018 v časopisu BMC Oral Health. Článek v časopisu The Conversation nejdete zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International