Přírodní látky mají v péči o orální zdraví své místo

Search Dental Tribune

Přírodní látky mají v péči o orální zdraví své místo

Chlorhexidin je považován mezi orálními antiseptiky za zlatý standard (fotografie: Dr Alex Solderer)
Kasper Mussche, DTI

Kasper Mussche, DTI

St. 2 února 2022

uložit

Dr. Alex Solderer vystudoval specializační program v oboru parodontologie na univerzitě v Curychu ve Švýcarsku a ve své každodenní práci se většinou zabývá závažnými případy parodontitidy. Kromě toho provádí výzkum na téma periodontálního stavu a dentálních implantátů. Ve své nejnovější studii Dr. Solderer zpracoval systematický přehled účinnosti vyplachování chlorhexidinem po parodontologickém nebo implantologickém chirurgickém zákroku.

Chlorhexidin je považován mezi orálními antiseptiky za zlatý standard. Souhlasil byste s tím na základě svých zkušeností?
Ano, souhlasil. I jen pokud jde o samotnou literaturu, vyhledávání slova chlorhexidin nabídne na PubMed zhruba 10000 výsledků. Je to jednoznačně nejlépe zdokumentované orální antiseptikum. Každý nový antibakteriální výplach je a musí být srovnáván s chlorhexidinem.

Jaký je Váš závěr ohledně účinnosti chlorhexidinu po chirurgickém zákroku?
Po chirurgickém zákroku by si pacienti neměli čistit zuby v operované oblasti, dokud jim nejsou odstraněny stehy. Do té doby funguje v této oblasti chlorhexidin jako „chemický zubní kartáček“. S jeho pomocí lze úspěšně potlačit tvorbu plaku a zánět dásní. Od chvíle, kdy je možno obnovit normální orální hygienu, již nevidím žádné důvody, proč by měl pacient ve vyplachování chlorhexidinem pokračovat.

Chlorhexidin je dobrý v redukci biofilmu, plaku a zánětu, ale Váš článek uvádí, že nemá žádný účinek na hloubku periodontálních chobotů?
Hloubku chobotů může zredukovat pouze mechanické ošetření, jako je odstranění zubního kamene, uhlazení kořene a parodontologická chirurgická léčba, protože tyto procedury zahrnují odstranění etiologických faktorů pro vznik periodontálních chobotů: biofilm a retence struktur biofilmu, jako je zubní kámen. Na orální antiseptika by mělo být vždy pohlíženo pouze jako na doplňkovou léčbu.

Chlorhexidin má řadu vedlejších účinků, jako jsou diskolorace zubů a poruchy vnímání chuti. Také nepříjemně chutná. Měl jste s tímto při léčbě pacientů někdy nějaké problémy?
Pacienti, kteří ke mně přijdou na ošetření, již mají závažné periodontální problémy a jsou si jich vědomi. Po důkladném informování pacientů o jejich orálním zdraví a onemocnění, o výhodách léčby chlorhexidinem a dočasných vedlejších účincích si na chuť a diskolorace obvykle nestěžují. Pacienti sice nemají rádi vedlejší účinky, ale vzhledem k jejich dočasnému charakteru je obvykle akceptují. V některých případech však pacienti trpí pálením úst, a to potom musíme léčbu ukončit. Nikdy nepředepisuji výplachy chlorhexidinem na déle než dva týdny, protože po této době vedlejší účinky zesilují. Po ukončení předepsané doby vyplachování vždy naplánuji návštěvu ordinace za účelem odstranění diskolorací.

Jaký má při parodontologické léčbě význam spolupráce pacienta?
Spolupráce pacienta – především doma prováděná správná orální hygiena – je zásadní. Podle mého názoru nemá smysl zahajovat parodontologickou léčbu, dokud není zavedena adekvátní orální hygiena. Na univerzitním oddělení to může fungovat snáze než v soukromé ordinaci. Pracujeme s metodami detekce plaku, které odhalí biofilm a pomůže to pacientům problémové oblasti vidět a oni pak ví, kde je čištění zvláště důležité.

Jinými slovy, klíčovým faktorem je vzdělávání pacientů. To zahrnuje také poučení pacienta o tom, jako dlouho, jak často a jakým způsobem by měl používat výplach. Například po chirurgickém zákroku, v době, kdy by se měl pacient zdržet čištění zubním kartáčkem, stehy nejsou odstraněné a rána se musí zhojit. V tuto dobu pacienty instruuji, aby místo zákroku v chlorhexidinu spíše lehce koupali, než energicky vyplachovali.

Přidáním bylinných výtažků nebo éterických olejů do ústní vody, je možno snížit koncentraci chlorhexidinu. Čím nižší koncentrace, tím menší diskolorace.

Vrátíme-li se o krok zpět a podíváme-li se na nechirurgickou parodontologickou léčbu, zjistil jsem na základě svých zkušeností, že lidé účinnost ústních výplachů přeceňují. Je poměrně velký problém pacientům objasnit, že přestože používají ústní výplach, například po odstranění zubního kamene a uhlazení kořene, je stěžejní zuby i mezizubní prostory správně čistit zubním kartáčkem. Jak již bylo zmíněno, vyplachování lze považovat pouze za doplňkovou léčbu.

Jak mohou přídavné látky zlepšit ústní vodu na bázi chlorhexidinu?
Přidáním bylinných výtažků nebo éterických olejů je možno snížit koncentraci chlorhexidinu. Čím nižší koncentrace, tím menší diskolorace. Kromě toho bývá naznačováno, že bylinné výtažky v kombinaci s čištěním zubním kartáčkem mohou diskolorace aktivně odstraňovat, v čemž je ale zapotřebí další výzkum. Navíc, jak můžeme vidět ze studií prováděných parodontologickou skupinou Bernese, mohou bylinné výtažky chlorhexidin částečně nahradit, protože vykazují stejnou účinnost s menšími diskoloracemi a podrážděním. Další studie posuzovala ústní vodu s částečným nahrazením chlorhexidinu éterickými oleji, a ke ztrátě účinnosti nedošlo.

Váš článek se zabývá tím, jak vyplachování 0,12% chlorhexidinem zmírňuje vedlejší účinky, ale léčebné dávky chlorhexidinu jsou normálně okolo 0,2 %?
Je pravda, že na 0,2% chlorhexidin bylo v minulosti pohlíženo jako na zlatý standard. V naší studii, která zahrnovala jedenáct klinických testů, se ukázalo, že 0,12% koncentrace vykazuje srovnatelné antiseptické schopnosti s menšími vedlejšími účinky a lepší mírou přijetí ze strany pacientů.

Vidíte nějaký potenciál pro přírodní antiseptika v péči o orální zdraví?
Mám dojem, že v současné době probíhá v této oblasti řada výzkumů a jsem přesvědčen, že přírodní látky své místo v péči o orální zdraví mají. Například, nedávno zveřejněný výzkum naší skupiny ukázal slibné výsledky ohledně použití zeleného čaje při nechirurgické parodontologické léčbě. Moji kolegové navíc nyní zkoumají roli tzv. superpotravin v parodontologii.Redakční poznámka:

 Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu prevention, Issue 1/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement