Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Potravinářská přídavná látka používaná v zubních pastách a žvýkačkách má negativní dopad na zdraví

By Dental Tribune International
October 08, 2019

SYDNEY, Austrálie: Nanočástice běžné potravinářské přídavné látky oxidu titaničitého (E171), který se nachází ve více než 900 potravinářských výrobků, včetně žvýkaček, i některých léčiv a zubních past, mohou mít podle nedávné studie negativní dopad na lidské zdraví. Výsledky studie vedou odborníky k tomu, aby požadovali lepší regulace a více se diskutovalo o problematice potravinářských přídavných látek.

Studie provedená vědci z Univerzity v Sydney ukázala, že E171 má dopad na střevní mikrobiotu a oslabuje některé její funkce. To by mohlo být příčinou zánětlivých onemocnění střev nebo kolorektálního karcinomu. Spoluautor dr. Wojciech Chrzanowski, docent na Univerzitě v Sydney v Nanoinstitutu uvedl: „Existuje stále více důkazů, že nepřetržité vystavení těmto nanočásticím má dopad na složení střevní mikrobioty, a protože je střevní mikrobiota strážcem našeho zdraví, mají jakékoli změny její funkce vliv na celkové zdraví.“

V roce 2017 studovalo francouzské ekologické sdružení Agir pour l’Environnement složení 408 zubních past a našlo E171 ve 271 zubních pastách, 25 bio zubních pastách a 29 zubních pastách pro děti. Nyní, poté co ANSES, francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zveřejnila analýzu 25 nových studií na téma toxicity E171, která došla k závěru, že je sice nedostatek vědeckých údajů o jeho škodlivosti, ale doporučuje používání známých alternativ, plánuje francouzská vláda od roku 2020 zakázat používání této přídavné látky.

Podle autorů australské studie patří na seznam onemocnění, která lze přisuzovat častému vystavení nanočásticím E171 i vzrůstající výskyt demencí, autoimunitních onemocnění, rakovinných metastáz, ekzému, astma a autismu. Pokud jde o výsledky a co to znamená pro australskou vládu, vědci uvedli, že by měla být spotřeba E171 státními orgány lépe regulována.

Studie s názvem „Impact of the food additive titanium dioxide (E171) on gut microbiota–host interaction“ byla zveřejněna 14. května 2019 ve Frontiers in Nutrition.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International