Hlavní výzvy a změny v klinické stomatologii vyplývající z pandemie

Search Dental Tribune

Hlavní výzvy a změny v klinické stomatologii vyplývající z pandemie

Rotační nástroje vytvářejí částice zvané aerosoly, Dr. Mikael Zimmerman
Dr. Mikael Zimmerman, Švédsko

Dr. Mikael Zimmerman, Švédsko

Út. 22 března 2022

uložit

Pandemie COVID-19 má celosvětově obrovský dopad na zdravotnictví a klinická stomatologie není výjimkou. Vzhledem k povaze své práce jsou stomatologové dennodenně obklopeni potenciálně infekčními mikroorganismy. V souvislosti s výskytem COVID-19 je zásadní důkladná znalost rizik infekčních onemocnění a prevence jejich šíření ve vztahu k ochraně stomatologických pracovníků i pacientů.

V uplynulém roce se v zubních ordinacích objevila celá řada nových přístupů k ochraně před virem. Tento článek se věnuje aktuálním pokrokům v hygienických protokolech ve stomatologii a zvláštní důraz klade na ty, které s největší pravděpodobností zůstanou v platnosti i nadále, protože populace na celém světě bude čelit neustálé hrozbě smrtelných infekčních onemocnění.

Standardní opatření zůstávají i nadále zásadní

Dodržování postupů prevence a kontroly nad infekcemi je zásadní pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní péče o pacienty napříč všemi zdravotnickými zařízeními. Mezi základní postupy patří standardní opatření, která platí pro veškerou péči o pacienty bez ohledu na to, zda je u pacienta podezření na infekční onemocnění nebo je u něj dokonce potvrzené, a platí ve všech zařízeních, kde je péče poskytována (obr. 1). Tyto postupy zahrnují hygienu rukou, osobní ochranné prostředky (OOP) a dezinfekční protokoly, které pomáhají zabránit přenosu infekce mezi lékaři a pacienty.

Ambulantní povaha zubních ordinací – která se vyznačuje pohybem velkého počtu pacientů a širokou škálou výkonů – vyžaduje spolehlivé, pečlivě dodržované hygienické postupy. Proto zde mají své místo standardní základní preventivní opatření:

Rukavice

Rukavice jsou nezbytnou součástí standardních opatření (obr. 2). Zubní lékaři by měli nosit lékařské rukavice vždy, když lze důvodně předpokládat, že by mohlo dojít ke kontaktu s krví nebo jinými potenciálně infekčními materiály, sliznicemi, porušenou kůží, potenciálně kontaminovanou kůží nebo kontaminovaným vybavením. Rukavice poskytují nejen bariérovou ochranu před mikroorganismy, ale také podstatně snižují objem přenesené krve a s tím spojených rizik křížové kontaminace při náhodném poranění jehlou nebo říznutí ostrými nástroji.

Nové protokoly ochrany před viry

Protože mezi primární cesty přenosu SARS-CoV-2 patří přímé vystavení kapénkám šířícím se při kýchání nebo mluvení, při kontaktu se sliznicemi nebo kontaktu s povrchy kontaminovanými viry, přijala většina stomatologických ordinací doplňková bezpečnostní opatření.

Příjem pacientů
Pacienti jsou nyní žádáni, aby se přeobjednali na jiný termín, pokud mají příznaky COVID-19, a návštěvy jsou organizovány tak, aby se pacienti nehromadili u recepce ani v čekárně. Před návštěvou ordinace je pacientům měřena teplota bezdotykovým teploměrem a pacienti musí vyplnit dotazník o zdravotním stavu (obr. 3). Mezi další opatření patří instalace dávkovače dezinfekčního prostředku na ruce do čekáren a poskytnutí roušek pacientům na dobu, kdy jsou v ordinaci a nejsou ošetřováni.

Zaměření na hygienu rukou
Hygiena rukou je považována za nejdůležitější preventivní opatření snižující riziko přenosu mikroorganismů mezi zubními lékaři a pacienty (obr. 4). Řádná hygiena rukou znamená důkladné umytí obou rukou mýdlem a vodou, antiseptickým roztokem nebo antiseptickým prostředkem na potírání rukou (tj. dezinfekčním prostředkem na ruce na bázi alkoholu, ve formě pěny nebo gelu) nebo chirurgickým dezinfekčním prostředkem.7 Rukavice nenahrazují hygienu rukou. Vyžaduje-li úkon rukavice, měli by lékaři před nasazením rukavic a než se dotknou pacienta nebo jeho okolí vždy provést řádnou hygienu rukou.

Neviditelné nebezpečí: bioaerosoly
Během stomatologických výkonů vytvářejí rotační a jiné nástroje částice zvané aerosoly (obr. 5). Ty mohou obsahovat zbytky dentinu a skloviny, dentinové smear layer nebo úlomky kompozitu, provizorního cementu nebo past. Do vzduchu se uvolňují také bioaerosoly obsahující sliny, krev a další biologické tekutiny. Vysoká míra kontaminace bioaerosoly se vyskytuje na brýlích a maskách stomatologů a jejich asistentů.

Je prokázáno, že po většině běžných stomatologických zákroků dochází v zubních ordinacích k extrémnímu znečištění vzduchu vzdušnou mikrobiotou. Aerosol vznikající při použití ultrazvukových zařízení může zůstávat rozptýlený ve vzduchu po dobu až třiceti minut po zákroku. Mikrobiální aerosoly se mohou v zubní ordinaci v průměru šířit až do vzdálenosti 2,5 m horizontálně a 1,0 m vertikálně. Studie překvapivě prokázaly vyšší bakteriální nálož v bioaerosolech naměřenou 1,5 m od dutiny ústní než 1,0 m od pacienta.

Na aerodynamice bioaerosolů se podílí řada proměnných. Nejenže mohou zůstávat rozptýlené dlouhou dobu, ale šíří se také prouděním vzduchu způsobeným nástroji a pohyby ošetřujícího týmu. To, kde se kapénky a částice usadí a jaké povrchy kontaminují, mohou ovlivňovat také výkyvy teploty v místnosti, relativní vlhkost, klimatizace a otevírání a zavírání dveří.

SARS-CoV-2 si může udržet životaschopnost ve vzduchu nejméně po dobu tří hodin. V rámci boje proti jeho šíření byly vyvinuty čističky vzduchu, které filtrují kapénky a částice menší než 0,01 až 0,30 mm s filtrační účinností 85 až 99 % a které zároveň recyklují vzduch na chirurgických sálech a v ordinacích, a bylo by vhodné, aby byly provozovány všude, kde jsou ošetřováni pacienti.

Vzhledem ke schopnosti SARS-CoV-2 silně cirkulovat ve formě aerosolu, by měly být za potenciální zdroje přenosu považovány všechny povrchy a nástroje v zubní ordinaci. Každý potenciálně kontaminovaný povrch by se měl často čistit a dezinfikovat. SARS-CoV-2 je možné z povrchů odstranit během jedné minuty, dezinfikují-li se tyto povrchy 62 až 71% etanolem, 0,5% peroxidem vodíku nebo 0,1% chlornanem sodným.

Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu prevention – international magazine for oral health, Vol. 5, Issue 1/2021.

Dr. Mikael Zimmerman

 

Dr. Mikael Zimmerman je významným odborníkem v oblasti zajištění kvality, hygieny a kontroly infekcí ve stomatologii. Je také známým mezinárodním přednášejícím a konzultantem v oblasti stomatologie i praktického lékařství. Dr. Zimmerman pracuje v oblasti vývoje a vzdělávání týkajícího se křížové kontaminace, zajištění a rozvoje kvality ve stomatologii. Dr. Zimmerman je poradcem švédského ministerstva zahraničí v oblasti hygieny a kontroly infekcí a švédských ozbrojených sil při vývoji systému lékařské péče, který bude využívat jednotka Nordic Battlegroup. Dr. Zimmerman je členem podskupiny Strama pro zubní lékaře v rámci švédského strategického programu proti rezistenci na antibiotika.

 

 

 


Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement