Search Dental Tribune

Snažíme se přivést děti k tomu, aby převzaly odpovědnost za své zubní zdraví

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ilustrační obrázek - aktivní odkaz na rozhovor naleznete na konci textu (fotografie: redakce časopisu StomaTeam)
Věra Tautová

By Věra Tautová

Út. 12 října 2021

save

Rozhovor s MUDr. Hanou Zallmannovou – zubní lékařkou, která dlouhodobě vede projekt Dětský úsměv.

Se zubní lékařkou MUDr. Hanou Zallmannovou jsme si povídali nejen o projektu Dětský úsměv, který dlouhodobě vede, ale také o prevenci zubního kazu a parodontitidy, jejím významu a nedostatečné pozornosti, kterou jí věnují zubní lékaři i pacienti, ale především MZ ČR a zdravotní pojišťovny.

Projekt Dětský úsměv běží už 20 let a jde o vzdělávací projekt zaměřený na ústní hygienu a prevenci kazivosti zubů u dětí. Lektoři a lektorky především z řad dentálních hygienistek působí v mateřských školkách, základních školách a dětských domovech. V každé zapojené skupině nebo třídě se každý rok uskuteční šest lekcí, při kterých se informace a praktické dovednosti opakují a postupně prohlubují. „Snažíme se přivést děti k tomu, aby převzaly odpovědnost za své, nejenom zubní, zdraví, což je dlouhodobější proces. Mám proto pochybnosti o tom, co zmůže jednorázová akce, protože opakování je nutné,“ objasňuje hned v úvodu rozhovoru MUDr. Zallmannová.

Projekt Dětský úsměv má dvě pevné součásti. Jednou je praktický nácvik čištění zubů, který se koná při každé lekci a druhou je osvěta. „Vysvětlujeme dětem srozumitelně souvislosti, aby pochopily, co se stane, když se o zuby nebudou starat,“ přiblížila MUDR. Zallmannová. Projekt vychází z velmi úspěšného a dlouhodobě fungujícího švýcarského programu, podle kterého bylo zpracováno celkem pět pracovních sešitů ilustrovaných Milošem Nesvadbou a upravených na míru našim podmínkám.

Financování podobného projektu není snadné, jak v rozhovoru vysvětluje MUDr. Zallmannová: „Ve svých počátcích byla dětem účast v projektu hrazena sponzory. S přibývajícím zájmem o projekt a tím stoupajícím počtem dětí peníze postupně přestaly stačit. Protože chybí podpora státních institucí a pojišťoven, není jiná možnost než do projektu finančně zapojovat rodiče. Poplatek činí 300 Kč za dítě a školní rok.  Projekt zahrnuje 6 výukových lekcí za rok, děti dostanou zubní kartáček s krytkou a pracovní sešit.“

Každý absolvent projektu Dětský úsměv podle MUDr. Zallmannové velmi dobře ví, kdo je dentální hygienistka a proč se mu vyplatí k ní pravidelně chodit. Jaké povědomí ale o projektu mají sami zubní lékaři a dentální hygienistky? „Kolegové bohužel mají o projektu mnohem menší povědomí, než jaké by si vzhledem ke své historii a kvalitám zasloužil,“ reaguje MUDr. Zallmannová. Zájem o projekt z řad dětí je v České republice rozložen nerovnoměrně. „Někdy je obtížné pro některá místa lektorku najít a spolupracujících odborníků není nikdy dost,“ dodává MUDr. Zallmannová.

Projekt podporuje Česká stomatologická komora. „Spolupráci s ČSK považuji za logickou. V posledním roce se kvůli pandemii žádné větší akce nekonaly. Lekce Dětského úsměvu jsou jinak vždy součástí aktivit ČSK u příležitosti Světového dne ústního zdraví. Za podstatné považuji, aby se podařilo přesvědčit odpovědné osoby na MZ ČR a ve vedení zdravotních pojišťoven o nutnosti sestavit koncept preventivní péče ve stomatologii. Preventivní programy pro školy by měly být součástí takového konceptu. Logické argumenty bohužel zatím nedošly vyslyšení,“ uvedla MUDr. Zallmannová.

V nejnovějších doporučeních České společnosti pro dětskou stomatologii se doporučuje používání mezizubních kartáčků až ve starším školním věku. Jak se k tomuto doporučení staví lektorky Dětského úsměvu a jak osobně MUDr. Zallmannová? „Projekt spadá pod kolektivní prevenci, takže individuální nácvik čištění během lekcí neprobíhá. Děti se s pomůckami na čištění mezizubních prostor setkávají pouze teoreticky. S doporučením bych si ale dovolila polemizovat, protože jsem přesvědčena o tom, že mezizubní prostory u dětí je potřeba čistit od okamžiku, kdy se zuby dostanou do kontaktu a pak je otázkou výběru, která z pomůcek je šetrnější a se kterou se rodičům bude snáz pracovat. V každém případě je zapotřebí instruktáž, tedy návštěva dentální hygienistky.“

V závěru rozhovoru jsme se také dotkli tématu koronaviru a toho, jaký měla omezení vliv na celý projekt. „Dětský úsměv fungoval i ve školním roce 2020/21, ale aktivity musely být přesunuty do online prostředí, protože školy a školky byly zavřené. Před nástupem pandemie ve školním roce 2018/19 se do projektu Dětský úsměv zapojilo 2453 dětí z celkem 8 krajů.“

A jak vidí MUDr. Zallmannová budoucnost projektu Dětský úsměv? „Věřím, že jednou lidé na odpovědných místech budou naslouchat odborníkům, a že se pohled na prevenci a její využívání v praxi změní.“

Poslechněte si celý rozhovor na YouTube kanálu Dental Radio StomaTeam:

Převzato s laskavým souhlasem redakce časopisu StomaTeam, autora projektu Dental Radio StomaTeam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *