Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Špatné orální zdraví souvisí s vyšším rizikem rakoviny jater, naznačuje studie

By Dental Tribune International
February 04, 2020

BELFAST, Velká Británie: Je nadále sporné, zda špatné orální zdraví samo o sobě souvisí s rozvojem gastrointestinálního karcinomu, protože se na něm může podílet i kouření, konzumace alkoholu a špatná výživa. Ve snaze toto téma osvětlit zkoumali vědci z Queen's University Belfast v Severním Irsku vztah mezi zdravotním stavem dutiny ústní a rizikem rakoviny.

„Špatné orální zdraví je spojováno s rizikem řady chronických onemocnění, jako je onemocnění srdce, cévní mozková příhoda a cukrovka,“ uvedl Dr. Haydée Jordão z Centra pro veřejné zdraví na univerzitě. „Pokud jde o souvislost mezi špatným orálním zdravím a konkrétními typy gastrointestinálního karcinomu, jsou důkazy rozporuplné, a právě to si vzal náš výzkum za cíl prošetřit.“

Účastníci vyplnili dotazník, který obsahoval informace o kouření, konzumaci alkoholu a stravě. Pro účely výzkumu byli účastníci zařazeni do kategorie těch se špatným orálním zdravím, pokud uvedli bolestivé dásně, krvácející dásně nebo uvolněné zuby.

Do výzkumu bylo zařazeno 469328 účastníků, z nichž se u 4069 objevil v průběhu průměrně šesti let sledování gastrointestinální karcinom. Ve 13 % těchto případů pacienti uvedli špatné orální zdraví. Ačkoli u většiny gastrointestinálních karcinomů nebyly vypozorovány žádné podstatné souvislosti se špatným orálním zdravím, u hepatobiliárního karcinomu byla tato souvislost nalezena, a to konkrétně v případě hepatocelulárního karcinomu. U tohoto typu karcinomu zjistili vědci o 75 % vyšší riziko v případě spojení se špatným orálním zdravím.

Biologické mechanismy, díky nimž může špatné orální zdraví více souviset s rakovinou jater než s jinými typy rakoviny trávicího traktu, jsou nadále nejasné. Jedním vysvětlením může být potenciální úloha orálního a střevního mikrobiomu na vývoj onemocnění. „Játra přispívají k odstraňování bakterií z lidského těla,“ uvedl Jordão. „Jsou-li játra postižena onemocněním jako je hepatitida, cirhóza nebo rakovina, jejich funkce zeslábne a bakterie přežijí déle a díky tomu získají potenciál způsobovat větší škody. U jedné bakterie, Fusobacterium nucleatum, která pochází z dutiny ústní, je role při vývoji rakoviny jater nejasná. Jsou proto nutné další výzkumy zaměřené na mikrobiom a rakovinu jater.“

Další teorie vysvětlující vyšší riziko rakoviny v souvislosti se špatným orálním zdravím naznačuje, že u účastníků s velkým počtem chybějících zubů, kteří v důsledku toho změnili stravu a konzumovali měkčí a potenciálně méně výživná jídla, bylo taktéž větší riziko vývoje rakoviny jater.

Studie s názvem „The association between self-reported poor oral health and gastrointestinal cancer risk in the UK Biobank: A large prospective cohort study“ byla zveřejněna online v časopisu United European Gastroenterology Journal 8. června 2019, před zařazením do tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International