Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nové biologicky rozložitelné drátky poskytnou pacientům s periodontitidou lepší antibiotickou léčbu

By Dental Tribune International
January 06, 2020

HALLE (SAALE), Německo: Jak je dobře známo, prevalence periodontálních onemocnění zůstává navzdory vzrůstajícímu povědomí o významu orálního zdraví celosvětově poměrně vysoká. Přestože je k dispozici celá řada způsobů léčby, každá z nich má své nevýhody. Tým vědců se to však snažil změnit a vyvinul flexibilní, biologické rozložitelné drátky, které umí dodávat antibiotika přesně do nemocných částí parodontu.

Vědci z univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu se zaměřili na vývoj systému dodávání léčiv, který by poskytoval lepší lokální antimikrobiální léčbu periodontálních onemocnění tím, že zajistí lepší stabilitu léčiva, jeho snazší aplikaci a kontrolované uvolňování daného léku nebo léčiv. Antibiotika se často podávají ve formě tablet, které mohou ovlivnit celé tělo a vést k vedlejším účinkům, jako je nevolnost, bolesti břicha a průjem, a také přispívají ke zvýšené rezistenci vůči antibiotikům.

Výzkumná skupina proto použila polymery farmaceutické kvality k výrobě malých biologicky rozložitelných drátků, které by mohly pomalu uvolňovat směs antibiotického minocyklinu a stearátu hořečnatého, osvědčených farmaceutických pomocných látek. Drátky je možné vložit přímo do gingiválního chobotu pacienta s periodontálním onemocněním, a protože je tělo umí rozložit, nemusí se odstraňovat.

„Drátky jsou při testech in vitro mnohem účinnější než jakékoli dosud prodávané produkty,“ řekl Martin Kirchberg, spoluautor studie a asistent výzkumu Farmaceutického ústavu univerzity Martina Luthera. Kirchberg dále vysvětlil Dental Tribune International, že klinické testování drátků se pravděpodobně uskuteční poměrně brzy, protože farmaceutické složky jsou již běžně prodávané.

„V současné době jsme ve fázi plánování klinické studie,“ řekl Kirchberg. „Drátky se budou pravděpodobně vyrábět v nemocničních lékárnách za laboratorních podmínek. Tyto drátky pak budou pod dohledem odborných parodontologů k dispozici pacientům.“

Projekt byl finančně podporován německým státem Sasko-Anhaltsko z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Studie s názvem „Extrudates of lipophilic tetracycline complexes: A new option for periodontitis therapy“ byla zveřejněna online 31. října 2019 v časopisu International Journal of Pharmaceutics, a to ještě před zařazením do tištěného vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International