Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Čínská nakládaná zelenina může pomoci v prevenci zubního kazu

By Jeremy Booth, DTI
June 29, 2020

CHENGDU, Čína: V léčbě zubního kazu se ukazuje být účinný stále větší počet probiotických roztoků. Vědci ze Sečuánské univerzity v Chengdu a Ben-Gurionovy univerzity v Negevu v izraelské Beershebě v nedávné studii izolovali probiotické kmeny Lactobacillus z tradiční sečuánské nakládané zeleniny a zjistili, že jeden kmen zvláště účinně redukoval Streptococcus mutans, který napomáhá šíření struktury orálního biofilmu, a to až o 98,4 %. V první studii svého druhu zabývající se vztahem mezi sečuánskou nakládanou zeleninou a orálním zdravím se vědci snažili prozkoumat in vitro a in vivo protikariézní aktivitu kmenů Lactobacillus nalezenými v nakládané zelenině.

Vědci shromáždili 14 vzorků nakládané zeleniny a extrahovali z nich 54 kmenů Lactobacillus. Testy in vitro ukázaly, že největší inhibiční účinek na růst S. mutans a na tvorbu exopolysacharidů a biofilmu má Lactobacillus Plantarum K41 (dále jen K41). Míra inhibice zjištěná u K41 byla 98,4 %. Vědci později léčili pomocí K41 krysy a pozorovali u nich výrazné snížení jak výskytu, tak závažnosti zubního kazu.

Autoři ke studii uvedli: „Vzhledem k původu K41 z prostředí s vysokou slaností se u něj (mimo jiné) prokázala vysoká míra tolerance vůči kyselinám a solím. To může tomuto kmenu poskytovat výhodu i v drsných podmínkách prostředí dutiny ústní. Výsledky ukázaly, že K41 izolovaný z tradiční sečuánské nakládané zeleniny účinně omezuje tvorbu biofilmu (a růst S. mutans) a má tedy potenciální inhibiční účinek na zubní kaz in vivo.“

Podle studie si užívání probiotik, coby nové léčby zacílené na kariogenní bakterie, získalo oblibu díky schopnosti živých mikrobů zaměřit se na S. mutans, aniž by docházelo k narušení rovnováhy v dutině ústní.

Autoři poznamenali, že dřívější studie zabývající se kontroly nad kazem pomocí L. plantarum byly provedeny pouze in vitro a že v případě probiotik bylo provedeno jen málo studií na to, aby je bylo možné přidávat do každodenně konzumovaných potravin.

Tradiční sečuánská nakládaná zelenina je v Číně oblíbeným kvašeným produktem. Autoři napsali, že řada zdravotních přínosů přisuzovaných nakládané zelenině souvisí s přítomností mikroorganismů, které přispívají k procesu fermentace.

Studie s názvem „Inhibition of Streptococcus mutans biofilm formation and virulence by Lactobacillus plantarum K41 isolated from traditional Sichuan pickles“ byla zveřejněna online 30. dubna 2020 v časopisu Frontiers in Microbiology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International