DT News - Czech Republic and Slovakia - Večerní univerzita zubního lékaře v Plzni

Search Dental Tribune

Večerní univerzita zubního lékaře v Plzni

100. přednáška Večerní univerzity zubního lékaře v Plzni (Fotografie VUZL)
StomaTeam - Věra Tautová

StomaTeam - Věra Tautová

Po. 18 března 2019

uložit

První přednáška Večerní univerzity zubního lékaře (VUZL), akcí pořádaných Oblastní stomatologickou komorou Plzeň, se konala 19. března 2008 v hotelu Viktorie a přednášeli zde doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. Robert Houba, Ph.D. Dne 20. února 2019 se konala již v pořadí 100. přednáška a StomaTeam u toho nesměl chybět.

Vzhledem k velkému zájmu lékařů se již od května 2008 konají přednášky v Pivovarském dvoře Purkmistr s kapacitou pro zhruba 100 účastníků. I tentokrát byl sál zaplněný.

Po slavnostním zahájení a shrnutí historie akcí VUZL předsedou OSK MUDr. Janem Netolickým, Ph.D., se jubilejní 100. přednášky ujal zakladatel celého projektu doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. Jeho přednáška na téma péče o pacienty s onemocněním TMK byla stejně zajímavá jako zábavná.

Po přednášce jsme měli možnost položit několik otázek nejvýznamnějším osobnostem OSK Plzeň.

MUDr. Jan Netolický, Ph.D. – předseda oblastní stomatologické komory Plzeň

Pane doktore, jste předsedou OSK druhým rokem. Máte přehled, jak se vyvíjela návštěvnost přednášek?

Zájem o přednášky byl velký již od samého počátku, některé přednášky spojené např. s křtem knihy jako v loňském roce se konaly i ve větších prostorách hotelu Angelo nebo Primavera. Obvykle je ale návštěvnost kolem 90 posluchačů z řad zubních lékařů i studentů.

Kde sháníte přednášející?

V prvních letech byla většina přednášejících z naší OSK. Postupně se dařilo zvát i přenášející ze vzdálenějších míst, velký podíl na tom má MUDr. Jakl, který byl v době založení předsedou OSK. Nyní se na organizaci vždy na rok dopředu podílí celé představenstvo oblasti. A díky tomu, že se jedná o akci, která si i přes lokální působení vybudovala mezi zubaři v Čechách dobré jméno, tak se nám to zatím běží docela dobře.

Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. – zakladatel VUZL a autor 100. přednášky

Pane docente, s nápadem založit VUZL jste přišel Vy. Čekal jste, že bude mít takový ohlas?

To mě před jedenácti roky v Oblastní stomatologické komoře v Plzni ani ve snu nenapadlo. V počátcích tohoto projektu jsem uvažoval o tom, že přednášejícími budou kolegové z plzeňské Stomatologické kliniky a praktičtí zubní lékaři z plzeňské oblasti. Atraktivitu Večerní univerzity zubního lékaře v Plzni ale výrazně zvýšili výborní přednášející, kteří k nám přijíždějí z celé republiky. Kvalitní přednášející přilákali spoustu mladých kolegů a také studentů stomatologie k pravidelným návštěvám našich vzdělávacích večerů. Je úžasné, že kolegové – praktičtí zubní lékaři, kteří v začátcích VUZL byli mladými posluchači, jsou dnes ostřílenými přednášejícími.

Dnes jste jako otec celého projektu vedl výroční 100. přednášku. Byla i pro Vás něčím zvláštní nebo je pro Vás už každá přednáška rutinou?

Jako otec projektu jsem měl možnost „zasadit semínko“ v počátku tím, že jsem měl první přednášku VUZL. A teď stá přednáška. Je opravdu prima, když Vám Vaše dítě dělá radost a dožívá se v plné síle zralého věku. Představte si, že předcházelo devadesát devět večerů s odbornou náplní, na které chodí zvídaví fanoušci zubního lékařství. Pochopitelně to je závazek, aby ta stá přednáška posluchače nezklamala. Doufám, že se tak nestalo.

Jak dlouho Vám trvá příprava přednášky podobného rozsahu?

Přednáška pro večer VUZL trvá přibližně dvě hodiny, k tomu je třeba připravit asi šedesát projekcí, aby nebyly zaměstnány jen uši, ale také oči posluchačů. Příprava takové přednášky od nápadu až do konečného zpracování mi zabere nejméně deset hodin u počítače, ale v hlavě se přednáška průběžně tvoří ještě další hodiny.

Jsou současní studenti a mladí lékaři jiní v přístupu k dalšímu vzdělávání než Vaši vrstevníci?

Mladí kolegové mají zájem o obor a hledají informace, jsou plni elánu – a to je báječné. Také je skvělé, že kolem dvou třetin návštěvníků večerů VUZL jsou mladí kolegové. Moji vrstevníci jsou asi již trochu opotřebovaní, a tak posluchačů 60+ na VUZL akcích není tolik, jak bych si přál.

MUDr. Robert Houba, Ph.D. – viceprezident ČSK

Předpokládám, že Vaše účast zde je dána tím, že žijete a pracujete stále hlavně v Plzni. Jsou i jiné důvody?

Nechodím na přednášky pravidelně, jen na ty, které mě zajímají a tato je jubilejní, takže je to určitá povinnost a s Jirkou jsme navíc dlouholetí přátelé.

Jak se Vám daří skloubit práci zubního lékaře a viceprezidenta ČSK?

Ještě také učím. Na klinice už jen sloužím. Kloubí se to špatně. 2 až 3 dny jsem v Praze, 2 až 3 dny v ordinaci, přednáším na klinice. Ale mě to baví, jsem rád aktivní. Dnes např. jedu z Prahy, vytrhl jsem nějakou stoličku, pak sem.

Pořádají podobné a takto četné vzdělávací akce i ostatní oblastní komory v republice?

Nevím o tom. Řada komor dělá příležitostné akce, ale jsou jen jednou za půl roku nebo za rok. Takto pravidelně ne. Sem jezdí kolegové i ze širšího regionu. A díky té pravidelnosti lékaři o akci ví. Jsou také dobře vybíráni přednášející.

Výhodou přednášek VUZL je také cenová dostupnost, takže ji asi hojně navštěvují i studenti stomatologie, že?

Studenti mají účast zdarma, takže jejich počet je omezen na 15, což zatím vždy stačilo. Jinak je běžný poplatek za přednášku 200–500 Kč a lékaři za účast získají obvykle 2 kredity.

Děkuji za rozhovory a přeji hodně úspěchů do další stovky!

Štítky:
advertisement
advertisement